Podczas rekrutacji od każdego kandydata słyszy się, że jest komunikatywny i zorientowany na cel, umie budować relacje z ludźmi, oraz zarządzać swoim czasem. Niestety to, że w poprzednim miejscu pracy odnosił sukcesy nie gwarantuje, że w kolejnej firmie również tak się stanie. Należy sprawdzić nie tylko jego indywidualne predyspozycje do pracy z danym produktem lub usługą, ale także cechy osobowości, które go motywują oraz, czy pasuje do zespołu, do którego ma dołączyć. Podczas rozmów rekrutacyjnych warto przede wszystkim szukać tzw. HIPO, czyli osób o wysokim potencjale, które przyniosą firmie wyłącznie same korzyści.

Osobowości HIPO – kto to taki

W latach 80. XX wieku przez 3 lata prowadzono badania na grupie blisko 500 menadżerów reprezentujących rożne organizacje. Specjaliści zaobserwowali dwa typy zachowań, które całkowicie odmiennie wpływają na zarządzane firmą. W pierwszej grupie znalazły się osoby o wysokich umiejętnościach autopromocji, których celem jest osiągnięcie szybkiego sukcesu, wysokich zarobków, a ich praca skupiona jest na rozmowach telefonicznych (networking). Druga grupa to osoby, których zespół pracuje skutecznie, efektywnie i przynosi duże zyski dla firmy. Te osoby potrafią rozdzielać obowiązki, są blisko ze swoim zespołem/blisko ludzi, potrafią słuchać współpracowników, a przy tym są niezwykle skromne. Nie zajmują się autopromocją. Badanie wykazało, że zaledwie 10 proc. menedżerów posiada cechy obydwu grup.

Według dr Hogana osobowość HIPO jako człowieka sukcesu definiują trzy wymiary:

- HIPO ma świadomość, jak zarządzać własną karierą i być dobrym pracownikiem danej firmy,

- wyróżnia się na tle innych pracowników i jest postrzegany jako lidera,

- potrafi zbudować zespół, który będzie osiągał ponadprzeciętne rezultaty (zyski dla firmy). (...)

Skuteczność przywództwa polega zatem na umiejętności skutecznego kierowania zespołami w celu osiągania satysfakcjonujących wyników.

Tajniki Metody Hogana

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Metoda Hogana pozwala przewidzieć w jakiej organizacji i na jakim stanowisku osoba badana będzie odnosiła sukcesy, pokazuje jej wartości i preferencje, a także wskazuje jaką kulturę organizacyjną wokół siebie będzie tworzyć. Bada również tzw. „ciemną stronę mocy", czyli wszystko to, co utrudnia danej osobie rozwój kariery zawodowej, ponieważ aż 90 proc. manedzerów przed zbadaniem ich metodą Hogana nie było świadomych swoich zachowań, które przeszkadzają im w osiąganiu sukcesów w przyszłości. Dzięki Metodzie Hogana można ocenić potencjał konkretnej jednostki i przewidzieć, czy cechy jakie posiada sprzyjają byciu prawdziwym liderem.

Cztery cechy dobrego przywódcy

Osobowość lidera wpływa w 17-24 proc.. na wynik finansowy firmy. dr Hogan twierdzi, iż prawdziwych liderów można porównać do najlepszych trenerów sportowych na świecie. Dobry przywódca potrafi stworzyć i odpowiednio zarządzać zespołem tak, by osiągać bardzo dobre wyniki. Są dobrymi i odpowiedzialnymi strategami. Umieją wykorzystać nadarzające się szanse, jak również zachować spokój nawet w trudnych sytuacjach. Według dr Hogana kluczowe cechy, które powinien posiadać prawdziwy lider to: szczerość, sprawiedliwość w ocenianiu, kompetencje i świadomość podejmowanych decyzji.

Assessment Systems Polska pomaga

Skuteczną metodą do wyłonienia prawdziwego lidera są kwestionariusze opracowane przez dr Hogana: Kwestionariusz Osobowości Hogana (HPI), Badanie Rozwojowe Hogana (HDS) i Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji (MVPI). Na ich podstawie rekruterzy są w stanie stwierdzić czy dany kandydat spełnia wymagania i odniesie sukces w organizacji. Assessment Systems Polska jest przedstawicielem Metody Hogana w Europie Środkowo-Wschodniej.