Czy gorszy stan zdrowia to powód do dyscyplinarki

Tylko zawiniona przez pracownika utrata uprawnień do wykonywania określonej pracy może być podstawą do zwolnienia go w trybie dyscyplinarnym.

Publikacja: 10.12.2014 06:30

Czy gorszy stan zdrowia to powód do dyscyplinarki

Foto: www.sxc.hu

Zatrudniony w firmie kierowca od pewnego czasu ma problemy ze wzrokiem. W związku z tym chcemy się z nim rozstać w trybie dyscyplinarnym. Zamierzamy uzasadnić tę decyzję zawinioną utratą przez niego uprawnień do wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku kierowcy. Czy będzie to właściwe? – pyta czytelnik.

Nie.

Utrata przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku jest podstawą do rozwiązania z nim umowy bez wypowiedzenia, jeśli doszło do tego z winy podwładnego (art. 52 § 1 pkt 3 kodeksu pracy). Nie ma przy tym znaczenia, czy wina pracownika była umyślna czy nie. Uprawnienie w tym kontekście oznacza formalne upoważnienie do wykonywania pracy w określonym zawodzie lub na konkretnym stanowisku.

Wyrok lub decyzja

Zwykle o utracie uprawnień mówi wyrok sądowy wydany wskutek np. zastosowania środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonych stanowisk czy wykonywania określonego zawodu. Równie często odbywa się to w drodze wydania decyzji administracyjnej lub nałożenia kary dyscyplinarnej.

Ważne jest, że dopiero stosowne orzeczenie sądowe albo decyzja stwierdzające utratę uprawnień podwładnego koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym dotychczas stanowisku może być podstawą wręczenia podwładnemu dyscyplinarki na podstawie art. 52 § 1 pkt 3 k.p. Tylko odpowiednie organy są kompetentne do orzekania o prawie bądź jego braku do wykonywania określonego zawodu.

Brak podstaw

Czytelnik nie ma podstaw do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia. Utrata możliwości wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku kierowcy nie nastąpiła bowiem z jego winy. Jest to wyłącznie skutek schorzenia, a więc okoliczności całkowicie niezależnej od niego. Współpracę z tym etatowcem można ewentualnie zakończyć albo w drodze porozumienia stron, albo z zachowaniem okresu wypowiedzenia >> patrz wymiana korespondencji z pracownikiem.

—Anna Borysewicz, adwokat

Zatrudniony w firmie kierowca od pewnego czasu ma problemy ze wzrokiem. W związku z tym chcemy się z nim rozstać w trybie dyscyplinarnym. Zamierzamy uzasadnić tę decyzję zawinioną utratą przez niego uprawnień do wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku kierowcy. Czy będzie to właściwe? – pyta czytelnik.

Nie.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a