Jak ująć ewidencji pracę i urlop w jednym dniu?

Prawodawca nie narzucił wzoru karty ewidencji czasu pracy, stosowanych zapisów (skrótów) itp. Ważne, aby były one zgodne z rzeczywistym stanem.

Publikacja: 19.12.2014 02:00

Pracownik chce wykorzystać ostatnie trzy godziny urlopu w tym roku. W tym dniu ma zaplanowane pięć godzin pracy. W jaki sposób oznaczyć to w karcie ewidencji czasu pracy? – pyta czytelnik.

Karta ewidencji czasu pracy obejmuje informacje o pracy w poszczególnych dobach. Powinna uwzględniać pracę wykonywaną:

- w niedziele i święta,

- w porze nocnej,

- w godzinach nadliczbowych,

- w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Ma też wskazywać dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności. W stosunku do pracowników młodocianych trzeba w tej ewidencji ująć także czas spędzony na wzbronionej tym osobom pracy, którą mogą wykonywać wyłącznie w celu odbycia przygotowania zawodowego (§ 8 rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; DzU nr 62, poz. 286 ze zm.). Prawodawca nie narzucił wzoru karty ewidencji czasu pracy, stosowanych zapisów (skrótów) itp. To, czym się należy kierować, to zgodność zapisów z rzeczywistym stanem, ich czytelność i przejrzystość. Karta ma bowiem służyć możliwości ustalenia okoliczności w niej potwierdzanych.

Moim zdaniem w tej sytuacji najlepiej w rubryce dziennej wskazać liczbę godzin pracy oraz podać – jako drugi zapis – oznaczenie literowe stosowane do urlopu wypoczynkowego. Jednocześnie należy odesłać do wyjaśnień zamieszczonych – dla pełnej czytelności – pod kartą ewidencji czasu pracy (a jeżeli w stosowanym wzorze to przewidziano – w odpowiedniej rubryce na uwagi/wyjaśnienia).

Pracownik chce wykorzystać ostatnie trzy godziny urlopu w tym roku. W tym dniu ma zaplanowane pięć godzin pracy. W jaki sposób oznaczyć to w karcie ewidencji czasu pracy? – pyta czytelnik.

Karta ewidencji czasu pracy obejmuje informacje o pracy w poszczególnych dobach. Powinna uwzględniać pracę wykonywaną:

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona