Chodzi o zwolnienia planowane przez władze Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Mają objąć przede wszystkim pracowników naukowych zatrudnionych na umowach o pracę na czas określony oraz osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nabyły prawo do świadczeń emerytalnych. Uzasadnieniem ma być trudna sytuacja finansowa uczelni.

Zwolnienia dotkną m.in. ośmioro profesorów Instytutu Filozofii i Socjologii: jego dyrektora  prof. dr. hab. Janusza Majcherka, filozofa nauki i naukoznawcę prof. dr. hab. Wojciecha Sady, prof. Janusza Krupińskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych dr. hab. Antoniego Szweda.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, zwolnienia powinny być wypracowane w atmosferze dialogu władz uczeni ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami oraz mieć merytoryczny i przejrzysty charakter.

- Jest to tym bardziej zasadne wobec zarzutów, że naruszają one zasady równego traktowania i dotyczą tylko osób krytycznie nastawionych wobec władz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i związku zawodowego NSZZ „Solidarność" - zauważa RPO.

Rzecznik przywołuje orzecznictwo Sądu Najwyższego:  osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (uchwała SN w składzie 7 sędziów z 21 stycznia 2009 r., II PZP 13/08, OSNP 2009/19-20/248).

Zastępca RPO Stanisław Trociuk poprosił o stanowisko rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr. hab. Piotra Borka.