Tag: Zwalnianie z Pracy

Powiązane

Kadry

Protest przeciwko władzom publicznym to nie strajk

Udział w proteście, którego adresatem nie jest pracodawca, może wiązać się dla pracownika z konsekwencjami dyscyplinarnymi w zakładzie pracy. Chyba że przypada poza godzinami pracy albo w czasie urlopu.

Dyscyplinarka za czyn ciągły nawet po miesiącu od naruszenia

Gdy pracownik dopuszcza się naruszeń swoich obowiązków stanowiących czyn ciągły, miesięczny termin na rozwiązanie umowy z jego winy biegnie od ustania ostatniego z tych zachowań.

Polubienia na Facebooku nie mogą uzasadniać zwolnienia pracownika - wyrok ETPCz

Pracownik ma prawo wyrażać opinie w ważnych społecznie i politycznie kwestiach. Zwolnienie z pracy za polubienia tego typu treści jest sprzeczne z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Rzecznik o zwolnieniach krakowskich profesorów

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie może być wyłączną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę - przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich w interwencji dotyczącej zwolnień krakowskich profesorów.

Brak informacji od związku zwalnia pracodawcę z obowiązku współpracy przy zwolnieniu - wyrok SN

Uchybienie przez związek zawodowy obowiązkowi podania informacji o liczbie jego członków oznacza, że działacz związkowy traci szczególną ochronę stosunku pracy.

Pozorna likwidacja stanowiska to zły pomysł na czystki w załodze

Zasadność zwolnienia z powodu likwidacji stanowiska pracy może podważać znaczny odstęp czasu między wypowiedzeniem a zmianami organizacyjnymi, jak również mieszana przyczyna wypowiedzenia – leżąca tak po stronie pracodawcy, jak i pracownika.

Raport: koszt zwolnienia pracownika w Polsce nie należy do najniższych

W raporcie „International Employment Law Guide" eksperci firmy doradczej Deloitte przeanalizowali prawo dotyczące zatrudnienia i zwolnień w ponad 60 państwach, w tym również w Polsce. Aż 37 z nich gwarantuje pracownikom zarówno okres wypowiedzenia, jak i odszkodowanie w przypadku zwolnienia z pracy.

Tarcza prawna: firmy boją się przyszłości, chcą zmian w zasadach zatrudniania

Przedsiębiorcy chcą zmian w zasadach zatrudniania pracowników, by mogli zachować etaty mimo kryzysu.

Chrońmy sygnalistów - RPO o sprawie dr. Grzesiowskiego

Krytykując sposób, w jaki władze walczą z pandemią, dr Paweł Grzesiowski działał w interesie publicznym i korzystał z konstytucyjnej wolności słowa - napisał Rzecznik Praw Obywatelskich do szefa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w którym dr Grzesiowski stracił posadę z powodu swych wypowiedzi w mediach.

Tarcza antykryzysowa: trzeba się będzie śpieszyć, żeby dostać dodatek solidarnościowy

Zwolnieni z etatu będą mieli tydzień na złożenie wniosku w ZUS, i do tego tylko elektronicznie.