Pomysł na usprawnienie systemu zamówień publicznych ma Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Postuluje m.in. przygotowanie nowej ustawy dotyczącej przetargów poniżej progów unijnych oraz powołanie Narodowego Forum Kontraktowego. Miałoby ono m.in. przygotowywać wzory dokumentów, np. umów stosowanych przez zamawiających w zamówieniach publicznych.

Rafał Sebastian Bałdys, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, przekonuje, że obecnie stosowane przez zamawiających umowy pozostawiają wiele do życzenia.

– W umowach przenosi się większość ryzyk na wykonawców. Stosuje się wręcz nieograniczony katalog kar umownych. Aby oszacować wszystkie te ryzyka, wartość oferty powinna być o wiele wyższa, niż zakłada zamawiający. Często wygrywają więc przedsiębiorcy, którzy tych ryzyk nie biorą pod uwagę i mają później problemy z wykonaniem umowy. Z tego właśnie bierze się większość problemów z zamówieniami publicznymi w naszym kraju – mówi prezes Bałdys.

Inny postulat to stworzenie dodatkowej, tzw. małej ustawy dotyczącej zamówień publicznych poniżej progów unijnych. Pozwoli to uprościć procedury.

– Dyrektywy unijne nie wymagają, by wprowadzane przez nie przepisy były stosowane do wszystkich zamówień, tylko do tych powyżej progów unijnych. Tymczasem polski ustawodawca stosuje je do całości zamówień, co niepotrzebnie komplikuje mniejsze zamówienia. Jest ich pięciokrotnie więcej niż tych powyżej progów unijnych – mówi prezes Bałdys.

Podkreśla, że wiele krajów europejskich tak właśnie postępuje: nie stosuje surowych reżimów do zamówień poniżej unijnych progów.

Wiceprezes PZPB będzie prezentował postulaty związku na konferencji Forum dla Wolności i Rozwoju, która zaplanowana jest na 28–30 października w Katowicach.

Wśród postulatów są też zwiększenie kompetencji Krajowej Izby Odwoławczej, powszechne korzystanie z biegłych oraz powołanie dedykowanych sądów branżowych rozstrzygających w kwestiach technicznych i handlowych.