Katarzyna Borowska

dziennikarz w Dziale Prawnym

prawnik, dziennikarz z kilkunastoletnim stażem

Matusiak-Rześniowiecka, Borowska: O molestowaniu trzeba głośno mówić

W lipcu zeszłego roku otworzyłam się przed mężem i zwierzyłam mu się ze wszystkiego. Na szybko szukał pomocy psychologa. Myśleliśmy, że będzie dobrze, aż nagle podczas szóstej sesji coś się wydarzyło. Otworzyła się jakaś dziwna szufladka z drastycznymi wspomnieniami, o których nie miałam pojęcia.

Drażliwe sprawy Stefana Hambury

Kiedy mieszkał na Śląsku, koledzy nazywali go Szwabem. Dziś jako niemiecki adwokat staje po stronie Polaków w potyczkach z niemiecką administracją. Słyszy, że jest polskim szowinistą

Zamówienia publiczne: wykonawca nie powinien się zasłaniać tajemnicą ofert podwykonawców

Wykonawca zasłaniający się tajemnicą ofert podwykonawców może nie obronić się przed zarzutem rażąco niskiej ceny.

Zamówienie publiczne: Ciężar dowodu po stronie odwołującego

Podważając przed Krajową Izbą Odwoławczą cenę oferowaną przez konkurenta trzeba wykazać jej nierealność.

Przetargi: kiedy trzeba tłumaczyć angielskie zwroty w ofercie

Skoro zamawiający sam używa angielskich zwrotów, nie może potem twierdzić, że ich nie rozumie.

Zamówienia publiczne a zatrudnianie na podstawie umowy o pracę: Premiowanie etatów bezprawne

Obowiązująca od niedawna tzw. klauzula zatrudnienia pracowniczego odnosi się do warunków realizacji zamówienia, a nie cech, które już powinien posiadać ubiegający się o nie podmiot.

Zamówienia publiczne: Kiedy zmiana planu może prowadzić do unieważnienia przetargu

Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

Zamówienia publiczne: Krajowa Izba Odwoławcza o zamówieniach z wolnej ręki

Do stosowania in-house nie ma znaczenia istnienie innej spółki gminnej o tym samym charakterze.

Zamówienia publiczne: nieprecyzyjne wezwania do uzupełnienia dokumentów

Uzupełniony dokument może mieć datę późniejszą, jednak musi dotyczyć stanu na dzień składania ofert.

Przetargi: doświadczenie nie musi być tożsame z opisem zamówienia

Wymóg przedstawienia referencji odnoszących się do wszystkich czynności wykonywanych w ramach pielęgnacji zieleni może być nadmierny – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.