Przetargi: więcej firm da pracę niepełnosprawnym

Choć przedsiębiorcy niechętnie zatrudniają bezdomnych czy osoby uzależnione, może się to zmienić. Wszystko przez unijne dyrektywy.

Publikacja: 10.12.2015 06:30

Przetargi: więcej firm da pracę niepełnosprawnym

Foto: 123RF

Katarzyna borowska

Już dziś w zamówieniach publicznych stosowane są coraz częściej tzw. klauzule społeczne. Dzięki nim pracę znajdują m.in. bezrobotni i bezdomni. Jeszcze większy nacisk na aspekty społeczne zamówień będzie musiał być położony po 18 kwietnia 2016 r. Do tej daty jest bowiem czas na implementację dyrektyw unijnych. A w nich bardzo podkreślone są aspekty społeczne.

Mniej tzw. śmieciówek

– Zgodnie z zapisami dyrektywy uwzględnianie tzw. aspektu społecznego w zamówieniach publicznych nie jest już deklaratoryjną wskazówką dla zamawiającego, ale konkretnym obowiązkiem – mówi radca prawny Jakub Pawelec, autor komentarza do nowej dyrektywy.

Magdalena Olejarz z Urzędu Zamówień Publicznych podkreślała podczas konferencji dotyczącej właśnie aspektów społecznych w zamówieniach, że zgodnie z nową klauzulą horyzontalną państwa członkowskie UE będą zobowiązane do podejmowania środków, by przy realizacji zamówień publicznych wykonawcy przestrzegali obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy.

Jakub Pawelec podkreśla, że kwestia aspektów społecznych to nie tylko zatrudnianie do wykonywania zamówienia osób niepełnosprawnych czy bezrobotnych, ale także np. zwracanie uwagi na umowy, na podstawie których zatrudniani są pracownicy.

Wymogi zwracania uwagi na aspekty społeczne mogą być – zdaniem mec. Pawelca – wypełnione w pewnym stopniu, jeśli zamawiający będą stosować nowe przepisy dotyczące umów o pracę.

Od października ubiegłego roku zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia. Chodzi o zatrudnianie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności.

Tak zwane klauzule społeczne stosowane już dziś w zamówieniach mają także czasem jeszcze bardziej praktyczny wymiar. Na przykład ośrodek pomocy społecznej zleca przygotowanie i dostarczenie obiadów dla potrzebujących spółdzielni socjalnej „Kto rano wstaje", która zatrudnia osoby wychodzące z bezdomności.

Bezdomni gotują

Olga Filipiak-Wadas, zastępca dyrektora OPS Wola, zwraca uwagę, że dzięki takiemu podejściu można mieć wpływ na zapewnienie osobom uczestniczącym w zamówieniu godnej pracy, na zatrudnienie osób dotychczas nieaktywnych na rynku oraz na ich integrację społeczną.

– Nasze doświadczenia we wspieraniu osób, o których mówi się, że są defaworyzowane na rynku pracy, pokazują, że wsparcia, m.in. poprzez przygotowanie do funkcjonowania w roli zawodowej, wymagają nie tylko te osoby. Wsparcia wymaga też rynek pracy. Jest on zamknięty, pracodawcy boją się zatrudniać osoby np. uzależnione, bezdomne czy psychicznie chore – mówi Filipiak-Wadas.

Klauzule społeczne stosuje także miasto Brzeziny. W postępowaniu dotyczącym odbioru odpadów komunalnych zastrzeżono, że wykonawca powinien zatrudniać osoby niepełnosprawne. Podobne zastrzeżenie znalazło się w ogłoszeniu dotyczącym usług kateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, k.borowska@rp.pl

Usługi zdrowotne i kulturalne

- Pojawiła się nowa kategoria podmiotów, dla których państwa mogą zastrzec w krajowych przepisach prawo udziału w postępowaniu. Chodzi m.in. o zakłady pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych.

- Niektóre zamówienia na usługi społeczne, zdrowotne i kulturalne państwa będą mogły zastrzec tylko dla podmiotów spełniających określone kryteria (m.in. dla takich, których celem jest misja w zakresie służby publicznej, na nią są przeznaczane dochody).

- Państwa członkowskie będą musiały stworzyć mechanizmy weryfikacji przestrzegania prawa socjalnego i prawa pracy przez podwykonawców. Oprac. na podst. „Aspekty społeczne w zamówieniach", Katarzyna Ołdak-Bułanowska, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2015 r.

Katarzyna borowska

Już dziś w zamówieniach publicznych stosowane są coraz częściej tzw. klauzule społeczne. Dzięki nim pracę znajdują m.in. bezrobotni i bezdomni. Jeszcze większy nacisk na aspekty społeczne zamówień będzie musiał być położony po 18 kwietnia 2016 r. Do tej daty jest bowiem czas na implementację dyrektyw unijnych. A w nich bardzo podkreślone są aspekty społeczne.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Policja zatrzymała patostreamerów. Upili i upodlili młode kobiety
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
Sądy i trybunały
Burzliwe obrady w KRS: wybrano sędziego do NSA i uzupełniono składy komisji
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Sądy i trybunały
Jednoosobowy skład udrożnił apelację
Zawody prawnicze
Prokuratorzy chcą wyrównania wynagrodzeń. Barski wysłał pismo do MF