Z założenia program pożyczek dla osób mających chęć rozwijać swoją wiedzę i umiejętności ma być jak najszerzej otwarty. Stąd o wsparcie będą mogły ubiegać się wszystkie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno pracujące, prowadzące własną działalność gospodarczą, przebywające na urlopach (np. wychowawczych), jak i nieaktywne zawodowo i bezrobotne (chociaż trzeba pamiętać, że ubiegając się o pożyczkę należy wykazać zdolność do jej zwrócenia lub przedstawić stosowne zabezpieczenie jej spłaty).

Podobnie jest z tematyką szkoleń (kursów). To pożyczkobiorca wybiera, czego chce się uczyć, w jakim zakresie zwiększać wiedzę, a nawet ją tylko odświeżać. Wymogi programu nie narzucają bowiem obowiązku zdobywania nowej wiedzy. Wolno więc pozostać przy aktualizowaniu informacji o branży, sektorze, w których już się działa. Forma szkolenia także może być dowolna i zależeć od potrzeb uczestnika i możliwości instytucji szkoleniowej (mogą to być np. warsztaty, praktyczne zajęcia, wykłady, ćwiczenia itp.).

Wyjątkiem są tylko studia. Te licencjackie, magisterskie lub doktoranckie (studia I, II i III stopnia) nie mogą być finansowane z pożyczki. Jednak studia podyplomowe już tak, byle ich program mieścił się w czasie 24 miesięcy (co zwykle ma miejsce).

Program pożyczek będzie finansowany ze środków unijnych w ramach programu „Wiedza, edukacja, rozwój". Jest to nowe podejście do problematyki szkoleń. Do tej pory zwykle było tak, że to instytucje szkoleniowe i uczelnie ubiegały się o unijne dofinansowanie, a po jego zdobyciu oferowały gamę kursów i szkoleń. Wspierana była więc strona podażowa i o ile wiele kursów i szkoleń było interesujących, to ich tematyka nie zawsze musiała być zgodna z preferencjami potencjalnych kursantów. Teraz to oni – strona popytowa – uzyskają środki na opłacenie dowolnie wybranych kursów i szkoleń, pasujących do ich potrzeb i preferencji.

Przy tym należy pamiętać, że nikt nie dostanie tych pieniędzy do ręki. Po uzyskaniu pożyczki, środki będą trafiać bezpośrednio na rachunek firmy szkoleniowej lub uczelni. Obsługą płatności, a następnie rozliczaniem pożyczek zajmą się wybrani przez resort rozwoju specjalni operatorzy, którzy zostali wybrani w konkursie.

Jako pierwsza działalność w tym zakresie ma rozpocząć Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy. Nabór pierwszych wniosków powinien wystartować w najbliższych dniach. W każdym razie już teraz na stronie http://inwestujwrozwoj.pl można zapoznać się z regulaminem udzielania pożyczek, wzorami dokumentów, wykazem informacji, które trzeba będzie przekazać przy ubieganiu się o wsparcie.

Pożyczki będą miały preferencyjny charakter. Będą nieoprocentowane, a po spełnieniu określonych kryteriów część kapitału pozostającego do spłaty będzie mogła zostać umorzona. Pożyczka powinna zostać spłacona najdalej w okresie 36 miesięcy.