Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej mówiono o efektach działania ustawy antyprzemocowej. Jednocześnie zapowiedziano wprowadzenie dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa dla osób dotkniętych przemocą domową.

Jedną z najważniejszych zaproponowanych zmian jest możliwość zastosowania zakazu zbliżania się sprawcy do osoby dotkniętej przemocą, gdy znajduje się ona na ulicy, zakupach czy spacerze.

Na sprawców przemocy domowej będzie można nałożyć zakaz wstępu do wszystkich miejsc, w których dziecko uczy się i rozwija swoje pasje, np. do sal, gdzie odbywają się zajęcia sportowe czy artystyczne. Informacje o wydaniu zakazów będą przekazane do odpowiednich placówek.

Nowe przepisy wprowadzają zakaz kontaktowania się sprawcy przemocy domowej z ofiarami za pośrednictwem internetu, mediów społecznościowych czy telefonu. Sąd będzie mógł wskazać zakres i rodzaj kontaktów np. między małżonkami. Osoba stosująca przemoc domową będzie musiała dostosować się do precyzyjnych ustaleń sądu.

Zakazem zbliżania się, kontaktowania czy zakazem wstępu do miejsc, gdzie przebywa ofiara przemocy, w tym dziecko, będzie mógł być objęty każdy prześladowca, także były mąż czy partner, albo inny członek rodziny, niezależnie czy wspólnie zamieszkiwał z osobami doznającymi przemocy z jego strony.

Projektowane przepisy przewidują także nadanie Policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnienia do odebrania broni osobie stosującej przemoc w rodzinie.