Nowy projekt rządu: polski pracownik bez pierwszeństwa przed cudzoziemcami

Konieczność sprawdzania, czy Polacy nie chcą pracować na stanowiskach obcokrajowców, to niepotrzebna biurokracja.

Publikacja: 27.05.2024 07:07

Nowy projekt rządu: polski pracownik bez pierwszeństwa przed cudzoziemcami

Foto: Adobe Stock

Rezygnację z tzw. testu rynku pracy zakłada projekt ustawy, który trafił właśnie do uzgodnień. Chodzi o regulacje, zgodnie z którymi polscy bezrobotni lub poszukujący pracy mają pierwszeństwo w zatrudnieniu przed obcokrajowcami. W efekcie firmy, aby przyjąć do siebie cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę, muszą w pierwszej kolejności uzyskać potwierdzenie u starosty, że na lokalnym rynku nie ma zarejestrowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy, którzy mogliby ją podjąć.

Rząd chce uprościć system dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy

Rząd wycofuje się z tego rozwiązania, bo chce w ten sposób ograniczyć mnogość procedur, a tym samym uprościć system dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Jak wskazuje, procedura testu rynku przestała spełniać swoją rolę. Wynika to z utrzymującej się od 2015 r. roku niskiej stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce, co oznacza, że zmniejsza się liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy, którzy potencjalnie mogą zaspokoić potrzeby kadrowe pracodawców.

Rząd zabezpiecza się jednak na wypadek pogorszenia sytuacji. W jaki sposób? W takim przypadku właściwy starosta określi listę zawodów i rodzaj prac, w których nie będą wydawane zezwolenia na pracę cudzoziemcom zamierzającym podjąć zatrudnienie na terenie danego powiatu.

Projekt przewiduje, że sporządzenie takiej listy nastąpi na wniosek dyrektora powiatowego urzędu pracy po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowej rady rynku pracy.

Propozycje zmian chwalą eksperci. Dr Maciej Chakowski z kancelarii C&C Chakowski & Ciszek przypomina, że wspomniany test był wprowadzany wiele lat temu, kiedy sytuacja na rynku pracy była zupełnie inna niż obecnie. – Wówczas bezrobocie było problemem. Zatem rząd podejmował wszelkie działania mające na celu przede wszystkim aktywizację obywateli. Dodatkowo w tamtym czasie cudzoziemcy, którzy przyjeżdżali do Polski, nie byli niskowykwalifikowanymi pracownikami, ale raczej osobami o wysokich kompetencjach mającymi pomóc we wdrażaniu różnych zaawansowanych rozwiązań korporacyjnych – mówi.

Czytaj więcej

Zezwolenie jednolite: warunki, procedura, problemy

Test rynku pracy oznacza ogrom biurokracji

Obecna sytuacja jest inna, bo bezrobocia praktycznie nie ma.

– A wymóg testu oznacza ogrom biurokracji, która na dodatek nikomu nie służy. Cały proces związany z zatrudnieniem przez to się wydłuża i jest droższy. W efekcie trudno jest szybko pozyskać pracowników, którzy są niezbędni w utrzymaniu i rozwijaniu biznesu – dodaje ekspert.

Potwierdza to prof. Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

– Test jest obecnie bardziej barierą dla firm aniżeli faktyczną gwarancją dla polskich pracowników – mówi.

W ocenie dr. Chakowskiego, zastąpienie testu rynku pracy listami zawodów i prac tworzonymi przez starostów, jest dobrym rozwiązaniem. Samorządowcy znają lokalne potrzeby.

– Dobrze też, że podano kryteria, na podstawie których listy mają być tworzone. Brana będzie pod uwagę m.in. liczba zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy w poszczególnych zawodach w stosunku do sumy ofert zgłoszonych do urzędów pracy – dodaje prof. Spytek-Bandurska. Chociaż, jak podkreśla, starostowie nie dysponują w pełni kompletnymi informacjami o zapotrzebowaniu na prace. Przykładowo kwestia zgłaszanych ofert na portalach leży poza ich kompetencjami.

Etap legislacyjny: Projekt skierowany do uzgodnień

Rezygnację z tzw. testu rynku pracy zakłada projekt ustawy, który trafił właśnie do uzgodnień. Chodzi o regulacje, zgodnie z którymi polscy bezrobotni lub poszukujący pracy mają pierwszeństwo w zatrudnieniu przed obcokrajowcami. W efekcie firmy, aby przyjąć do siebie cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę, muszą w pierwszej kolejności uzyskać potwierdzenie u starosty, że na lokalnym rynku nie ma zarejestrowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy, którzy mogliby ją podjąć.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży