Tag: zatrudnienie

Firmy będą zatrudniać, lecz na mniejszą skalę

Choć w III kwartale pracodawcy częściej niż w II kwartale planują wzrost zatrudnienia, to skalę rekrutacji mogą ograniczać rosnące koszty i niepewność.

Ulga na powrót zachętą do podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemca

Przy rekrutacji personelu z zagranicy jedną z kart przetargowych dla pracodawcy może być zwolnienie z podatku do 85 528 zł rocznie przez cztery lata. Taką ulgę płatnik stosuje na wniosek podatnika, bez weryfikacji, czy spełnia on ustawowe warunki.

Zagraniczni specjaliści IT mają swobodny dostęp do pracy w Polsce

„Poland. Business Harbour” ułatwia zatrudnianie cudzoziemców z siedmiu krajów trzecich. Pracodawca nie musi uzyskiwać dla nich zezwolenia na pracę, jeżeli spełnią kilka warunków.

Stosowanie kryterium wieku może nie być dyskryminujące

Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek może doznawać ograniczenia przez krajowe przepisy. Musi jednak istnieć do tego racjonalne uzasadnienie wynikające np. z polityki zatrudnienia, rynku pracy czy kształcenia zawodowego.

Wykształcenie Ukraińca musi być właściwie potwierdzone

Uznanie dokumentów wydanych na terytorium Ukrainy, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania określonych zawodów, wygląda inaczej w zależności od tego, kiedy uzyskano dyplom.

Pracodawca będzie musiał być transparentny

Polityka personalna ma być kreowana w sposób przejrzysty, a warunki pracy powinny być przewidywalne. Tego wymaga od pracodawców unijna dyrektywa, która wprowadzi niedługo nowe obowiązki pracodawców.

Już za kilka dni odbędzie się konferencja Top Young 100 „Powerful Connection”

Już 10 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbędzie się piąta edycja programu Top Young 100.

Nowy portal rządowy dla firm zatrudniających cudzoziemców

Ministerstwo Rodziny zachęca firmy zatrudniające cudzoziemców do korzystania z portalu praca.gov.pl.

Ułatwienia w zatrudnianiu nie tylko dla obywateli Ukrainy

Ochrona czasowa pozwala na legalny pobyt w Polsce, a także podjęcie bez zezwolenia pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej. Może jej podlegać tak Ukrainiec, jak i obywatel innego kraju, bezpaństwowiec oraz członkowie ich rodzin.

Po umowie bezterminowej możliwy powrót na angaż okresowy

Ustalając dozwoloną liczbę zawieranych umów na czas określony oraz ich liczbę nie należy wliczać umów na okres próbny ani na czas nieokreślony.