Wiadomo, do kogo zapuka PIP i co skontroluje w 2024 r.

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła priorytetowe działania na 2024 r. M.in. planuje przeprowadzić 60 tys. kontroli, m.in. w zakładach pracy z branży budowlanej, jednostek samorządu terytorialnego oraz firm sektora OZE.

Publikacja: 11.12.2023 19:29

Wiadomo, do kogo zapuka PIP i co skontroluje w 2024 r.

Foto: Adobe Stock

Rok 2024 będzie o tyle szczególny, że zakończy trzyletni „Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2022-2024”. Wyznaczono w nim  trzy priorytety: strategia kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego,  strategia kontroli zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy oraz strategia wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy.

W 2024 r. inspektorzy PIP zajmą się też m.in. przestrzeganiem przepisów prawa pracy z zakresu czasu pracy i urlopów wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego, a także przestrzeganie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Planowane są także kontrole związane z technicznym bezpieczeństwem pracy w branży odnawialnych źródeł energii (OZE), ciepłowniach i elektrociepłowniach zasilanych paliwami stałymi (węgiel, biomasa, paliwa RDF) oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się magazynowaniem, sprzedażą i przetwórstwem złomu metali.

Czytaj więcej

Przepisy work-life balance bywają kłopotliwe w praktyce

Po wejściu w życie zmian w ustawie o emeryturach pomostowych, inspekcja pracy będzie kontrolować wykazy stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, oraz ewidencje pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Pracownicy uzyskają informację, czy stanowisko, na którym wykonują swoją pracę, zostało zaliczone do takich stanowisk i czy zostali umieszczeni w ewidencji.

PIP będzie również weryfikować przestrzegania nowych regulacji Kodeksu pracy dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, pracą zdalną i stosunkiem pracy.

Oprócz kontroli Inspekcja planuje działania doradczo-prewencyjne, którymi zamierza objąć przynajmniej 35 tysięcy podmiotów: pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów, studentów i innych odbiorców działań. Nowością ma być projekt informacyjny „Ekspozycja pracowników na niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia czynniki chemiczne w środowisku pracy”, który uzupełni strategię działań kontrolno-nadzorczych w zakresie bezpiecznego stosowania w zakładach pracy substancji i mieszanin chemicznych.

Jak co roku badane będą okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy – śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. Priorytetem ma być  niezmiennie rozpatrywanie skarg pracowników, zwłaszcza sygnałów o opóźnianiu i zaniżaniu wypłat wynagrodzeń.

Rok 2024 będzie o tyle szczególny, że zakończy trzyletni „Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2022-2024”. Wyznaczono w nim  trzy priorytety: strategia kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego,  strategia kontroli zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy oraz strategia wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy.

W 2024 r. inspektorzy PIP zajmą się też m.in. przestrzeganiem przepisów prawa pracy z zakresu czasu pracy i urlopów wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego, a także przestrzeganie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Podatki
Nie sprzedasz mieszkania otrzymanego w spadku bez glejtu od fiskusa
Materiał Promocyjny
Dlaczego warto mieć samochód w nowej firmie?
https://autosalon.moto.rp.pl/artykul/nowy-samochod-w-nowej-firmie
Prawo karne
Niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat. Historia Tomasza Komendy wstrząsnęła Polską
Sądy i trybunały
Rzecznik dyscyplinarny uderza w sędzię SN. Chce ją odsunąć od głośnej sprawy
Sądy i trybunały
Sędzia Tuleya podaje nowe informacje ws. inwigilacji polityków i Pegasusa
Konsumenci
Kredyt na 30 lat spłacony w 19 miesięcy. Czy bank powinien zwrócić prowizję?