Tag: Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Powiązane

Organizacje

Inspekcja Pracy skontroluje przewoźników

PIP zapowiada kontrole przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników.

Szersze kompetencje PIP

Do zadań inspektorów należeć będzie kontrola wykazu stanowisk oraz ewidencji pracowników w kontekście uprawnień do emerytur pomostowych.

Ochrona sygnalistów. Jest nowa wersja ustawy

Nie Rzecznik Praw Obywatelskich a Państwowa Inspekcja Pracy miałaby pełnić funkcję krajowego organu udzielającego wsparcia osobom zgłaszającym naruszenia prawa oraz przyjmującego tzw. zgłoszenia zewnętrzne.

Co i jak kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy?

Inspekcja może pojawić się u pracodawcy niespodziewanie i niezwłocznie przystąpić do czynności kontrolnych. W wyniku kontroli PIP może m.in. nakazać wypłatę wynagrodzenia, powiadomić inne organy władzy np. ZUS, czy urząd skarbowy, wystawić mandat, a nawet wystąpić z powództwem na rzecz osoby wykonującej pracę.

Sprawę mobbingu rozstrzygnąć może tylko sąd

Pracownik, który czuje się ofiarą mobbingu, ma prawo złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Jednak orzekanie, czy doszło do nagannych zachowań i nakładanie z tego tytułu sankcji stanowią wyłączne kompetencje sądu.

Inspektor pracy sam nie powstrzyma mobbingu

Liczymy na to, że skrzywdzeni pracownicy nie będą milczeć w czasie naszej kontroli – mówi Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy.

PIP może teraz przeprowadzać kompleksowe kontrole w zakresie PPK

Od 4 czerwca br. Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować wszystkie podmioty zatrudniające w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Do zadań PIP należy m.in. ściganie wykroczeń polegających na nakłanianiu osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w tym programie.

Nowy plan Inspekcji Pracy - kogo czekają kontrole w 2022 roku

Inspektorzy sprawdzą firmy budowlane, by poprawić w nich bezpieczeństwo pracy, a także placówki handlowe – czy przestrzegają zaostrzonych przepisów o zakazie handlu w niedziele.

Gdy inspektor uzna warunki pracy za szczególne, pracodawca dopłaci składki

Państwowa Inspekcja Pracy zyska prawo weryfikowania, czy przedsiębiorcy prawidłowo płacą na emerytury pomostowe. Setkom tysięcy uprawnionych do tych świadczeń łatwiej będzie je uzyskać.

Szefowie nie muszą bać się kar za przymuszanie do szczepień. Jest stanowisko PIP

Nie można ukarać pracodawcy, który zmusza pracowników do szczepień - wynika z informacji Głównego Inspektoratu Pracy.