Tag:

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Powiązane

Organizacje

Szara strefa na rynku pracy cały czas ma się dobrze

Wysokie koszty pracy, cały czas większe korzyści niż ewentualne kary dla nieuczciwych firm czy brak obowiązku zawierania umów cywilnoprawnych w formie pisemnej to niektóre przyczyny uchybień.

Strajk kierowców w rękach polityków

Przewoźnik zapewnia, że wypłacił wynagrodzenia, strajkujący kierowcy zaprzeczają, a PIP kontroluje. Niemieccy politycy zadecydują, dokąd potrwa strajk.

Więcej kontroli PIP i wzrost wykrytych nieprawidłowości

W 2022 r. inspektorzy częściej niż przed rokiem sprawdzali legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zwiększył się też odsetek podmiotów, u których stwierdzono nieprawidłowości.

Nie będzie kontroli pracowników na zdalnej

Inspektorzy pracy nie są uprawnieni do prowadzenia czynności kontrolnych w mieszkaniu osoby wykonującej swoje obowiązki na odległość – twierdzi PIP.

Sektor budowlany pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy

W każdym okręgowym inspektoracie pracy ma zostać wytypowana grupa budów o szczególnym znaczeniu, które zostaną objęte zintensyfikowanym nadzorem. Przy doborze podmiotów do kontroli zostaną uwzględnione takie czynniki jak wielkość zatrudnienia, forma własności czy liczba skarg.

Mieszkanie pracownika wolne od kontroli PIP

Inspekcja pracy nie może sprawdzić miejsca pracy pracownika zdalnego. Jego dom nie jest bowiem miejscem wykonywania zadań przez pracodawcę.

Pielęgniarki coraz bardziej rozgoryczone

Jedną z przyczyn jest fakt, że zapisane w ustawie wynagrodzenie zasadnicze w wielu przypadkach pozostaje tylko na papierze. Frustrację budzi też sposób ustalania stawek.

Inspekcja Pracy skontroluje przewoźników

PIP zapowiada kontrole przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników.

Szersze kompetencje PIP

Do zadań inspektorów należeć będzie kontrola wykazu stanowisk oraz ewidencji pracowników w kontekście uprawnień do emerytur pomostowych.

Ochrona sygnalistów. Jest nowa wersja ustawy

Nie Rzecznik Praw Obywatelskich a Państwowa Inspekcja Pracy miałaby pełnić funkcję krajowego organu udzielającego wsparcia osobom zgłaszającym naruszenia prawa oraz przyjmującego tzw. zgłoszenia zewnętrzne.