Tag:

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Powiązane

Organizacje

Międzynarodowy koncern zwalnia pracowników. Inspekcja Pracy zapowiada kontrolę

To wcale nie jest w amerykańskim stylu – mówi „Rzeczpospolitej” ekspert ds. outplacementu, komentując zwolnienie ok. 200 pracowników krakowskiego biura firmy Aptiv. Kontrolę zapowiada Inspekcja Pracy.

Ile może pracować cudzoziemiec? Wytyczne PIP budzą wątpliwości

Inspekcja Pracy wskazuje, że zwiększenie czasu pracy zleceniobiorcy-cudzoziemcowi bez uprzedniej zmiany czy nowego dokumentu uprawniającego go do pracy oznacza nielegalne zatrudnienie, choć co do zasady nie wymaga tego przy etacie. Ta interpretacja jest zbyt radykalna i nieuzasadniona.

Wiadomo, do kogo zapuka PIP i co skontroluje w 2024 r.

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła priorytetowe działania na 2024 r. M.in. planuje przeprowadzić 60 tys. kontroli, m.in. w zakładach pracy z branży budowlanej, jednostek samorządu terytorialnego oraz firm sektora OZE.

Warunki pracy stażysty sprawdzi starosta

Osoba skierowana na staż przez urząd pracy nie zyskuje statusu pracownika. Jeśli organizator stażu narusza warunki odbywania stażu, może wnioskować o kontrolę do starosty.

Kolejne zwycięstwo PIP i Ziobry ws. zakazu handlu w niedziele

Sąd Najwyższy w wyroku dotyczącym zakazu handlu w niedziele przyznał rację Państwowej Inspekcji Pracy i Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobrze.

Związki zawodowe liczą na nowe otwarcie. Co władza może zaoferować pracownikom

Państwową Inspekcję Pracy trzeba dofinansować i rozszerzyć jej uprawnienia. Konieczne są podwyżki w budżetówce i wprowadzenie prawa do bycia offline.

Kontrola PPK: Inspekcja Pracy niewiele może

Państwowa Inspekcja Pracy nie może skutecznie kontrolować wykonywania przez firmy obowiązków w zakresie PPK. Inspektorzy nie mogą bowiem żądać okazania dokumentów do oceny stanu faktycznego, a nawet jeśli ustalą nieprawidłowości, nie mogą stosować środków prawnych przewidzianych w przepisach.

Firmy muszą kontrolować dokumenty zatrudnionych cudzoziemców

Obcokrajowcy, którym ważność dokumentów pobytowych (wiza, zezwolenie na pobyt) wygasła 31 lipca br., powinni byli wystąpić o przedłużenie ich ważności. Jeśli tego nie zrobili, narażają swoich pracodawców na zarzut nielegalnego zatrudniania.

Szef może przymusowo wysłać na zaległy urlop

Brak porozumienia co do terminu, w jakim pracownik wykorzysta zaległe dni urlopu wypoczynkowego, uprawnia pracodawcę do jednostronnego jego wyznaczenia i wysłania go przymusowo na wolne.

Więcej kontroli w placówkach handlowych

Sąd Najwyższy wyrokiem z 13 września 2023 r. zamknął przedsiębiorcom drogę do omijania zakazu handlu w niedzielę. Można spodziewać się wzmożonej aktywności PIP w zakresie przestrzegania prawa.