Tag: Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Powiązane

Organizacje

Sprawę mobbingu rozstrzygnąć może tylko sąd

Pracownik, który czuje się ofiarą mobbingu, ma prawo złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Jednak orzekanie, czy doszło do nagannych zachowań i nakładanie z tego tytułu sankcji stanowią wyłączne kompetencje sądu.

Inspektor pracy sam nie powstrzyma mobbingu

Liczymy na to, że skrzywdzeni pracownicy nie będą milczeć w czasie naszej kontroli – mówi Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy.

PIP może teraz przeprowadzać kompleksowe kontrole w zakresie PPK

Od 4 czerwca br. Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować wszystkie podmioty zatrudniające w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Do zadań PIP należy m.in. ściganie wykroczeń polegających na nakłanianiu osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w tym programie.

Nowy plan Inspekcji Pracy - kogo czekają kontrole w 2022 roku

Inspektorzy sprawdzą firmy budowlane, by poprawić w nich bezpieczeństwo pracy, a także placówki handlowe – czy przestrzegają zaostrzonych przepisów o zakazie handlu w niedziele.

Gdy inspektor uzna warunki pracy za szczególne, pracodawca dopłaci składki

Państwowa Inspekcja Pracy zyska prawo weryfikowania, czy przedsiębiorcy prawidłowo płacą na emerytury pomostowe. Setkom tysięcy uprawnionych do tych świadczeń łatwiej będzie je uzyskać.

Szefowie nie muszą bać się kar za przymuszanie do szczepień. Jest stanowisko PIP

Nie można ukarać pracodawcy, który zmusza pracowników do szczepień - wynika z informacji Głównego Inspektoratu Pracy.

Są pierwsze ofiary śmiertelne pracy zdalnej

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w zeszłym roku aż trzy osoby zmarły, pracując online.

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała tysiące kontroli

W 2021 r. Inspekcja planuje przeprowadzić 52 tys. kontroli, weryfikujących głównie przestrzeganie przepisów tarcz antykryzysowych w zakresie ochrony miejsc pracy, ale też poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii.

Piotr Walczak: Państwowa Inspekcja Pracy skontroluje pracowników zdalnych

Przepisy i wytyczne dotyczące kontroli PIP nie zostały dostosowane do przepisów odnoszących się do pracy zdalnej.

Koronawirus: Państwowa Inspekcja Pracy w trybie awaryjnym

W okresie stanu epidemii Inspekcja Pracy prowadzi kontrole wyłącznie w przypadku śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy oraz bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników.