Kosmetyczne zmiany w noweli kodeksu pracy

Ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę w okresie urlopów związanych z rodzicielstwem zostanie wzmocniona.

Publikacja: 08.02.2023 07:36

Kosmetyczne zmiany w noweli kodeksu pracy

Foto: Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski

Taka zmiana wynika z zaakceptowanej przez posłów poprawki do projektu nowelizacji kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw.

Chodzi o korektę przepisu regulującego kwestie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, w sytuacji gdy pracownika przywrócono na dotychczasowe stanowisko. Po zmianach ma ono przysługiwać zatrudnionym już od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części.

Czytaj więcej

Rządowe zmiany w kodeksie pracy do poprawy. Problemy ze szkoleniami oraz urlopami

Akceptacji nie zyskała natomiast żadna z poprawek opozycji. A uwag było sporo.

Posłowie kwestionowali m.in. wysokość zasiłku, który ma przysługiwać ojcu za dodatkowy wymiar urlopu rodzicielskiego (chcieli jego podwyższenia z 70 proc. do 100 proc.), jak i brak możliwości przenoszenia tych dni na drugiego rodzica. Żądali też wprowadzenia poprawki, która zakłada wejście w życie przepisów w tym zakresie z datą wsteczną, tj. od 2 sierpnia 2022 r. (wówczas upłynął termin na wdrożenie unijnych dyrektyw, w tym dotyczącej work-life balance).

Podważali także zakres podmiotowy regulacji dotyczących dodatkowego urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny albo osobie, która mieszka z pracownikiem.

W myśl zaproponowanych w k.p. zmian za członka rodziny uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. Nie ma w tym przepisie mowy np. o teściach czy dziadkach. I jeżeli nie mieszkają z osobą uprawnioną, to na pomoc im zwolnienie nie będzie przysługiwać. Szerszy krąg osób znalazł się natomiast w przepisach, które regulują tę kwestię w stosunku do funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. W ich przypadku za członków rodziny uważa się bowiem małżonka, rodziców, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci.

Zdaniem Hanny Gill-Piątek z Koła Parlamentarnego Polska 2050 to pogwałcenie konstytucyjnej zasady równości. Dlatego posłanka zaproponowała wprowadzenie tożsamej regulacji w kodeksie pracy.

Etap legislacyjny: projekt po drugim czytaniu w Sejmie

Taka zmiana wynika z zaakceptowanej przez posłów poprawki do projektu nowelizacji kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw.

Chodzi o korektę przepisu regulującego kwestie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, w sytuacji gdy pracownika przywrócono na dotychczasowe stanowisko. Po zmianach ma ono przysługiwać zatrudnionym już od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Prawo rodzinne
Rozwód u notariusza lub przed urzędnikiem USC. Resort Bodnara ma śmiały plan