Tag: Urlopy

Powiązane

Kadry

Koniec epidemii to kolejne wyzwania dla działów HR

Jeśli stan zagrożenia epidemicznego nie zostanie przedłużony po 30 września 2022 r., pracodawcy będą musieli wrócić do stosowania przedpandemicznych rozwiązań.

Nieobecność niepłatna nie obniża urlopu

Katalog absencji, które powodują proporcjonalne obniżenie wymiaru wypoczynku, nie obejmuje tej usprawiedliwionej niepłatnej po wyczerpaniu okresu zasiłkowego.

Urlop macierzyński nie blokuje świadczenia usług dla własnego pracodawcy

Pracownica, która współpracuje z macierzystą firmą w ramach swojej działalności, może to robić również podczas korzystania z uprawnień związanych z macierzyństwem.

Zaległy urlop w czasie zagrożenia epidemicznego i po jego ustaniu

Mimo że wciąż obowiązuje specustawa Covid-owa, pracodawca może wysłać zatrudnionego na cały zaległy urlop. Nawet gdy jego wymiar przekracza 30 dni.

Likwidacja zakładu pracy odbiera ochronę młodej matce

Już samo rozpoczęcie procedury likwidacji zakładu pracy pozwala wypowiedzieć umowę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Pracodawca nie musi czekać do zakończenia tego procesu.

Zawiązanie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw na niewykorzystane urlopy

Czasami pracownicy nie wykorzystują należnego im urlopu w danym roku. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek, do 30 września następnego roku kalendarzowego, udzielić pracownikom urlopu za rok ubiegły. Z tego tytułu może więc być zobowiązany do utworzenia rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów.

Na urlopie można zapomnieć o telefonie

Miejsce spędzania wakacji nie może być ograniczone przez szefa zasięgiem sieci telefonicznej. A obowiązek pozostawiania w kontakcie na wypadek awaryjnych sytuacji może objąć tylko ścisłe kierownictwo i specjalistów.

Urlop bezpłatny nie wyłącza prawa do pomocy socjalnej

Osobami uprawnionymi ustawowo do korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są m.in. pracownicy. Urlop bezpłatny nie powoduje zaś utraty przymiotu „bycia pracownikiem”.

Pomyłka szefa nie zwiększy uprawnień pracownika

Pracodawca ma obowiązek przekazać każdemu pracownikowi informację o podstawowych warunkach zatrudnienia. Zwykle nie poniesie jednak negatywnych konsekwencji, jeżeli w takiej informacji będą błędy.

Powrót z urlopu wychowawczego nie zawsze na to samo stanowisko

Pracownik, który zakończył urlop wychowawczy, ma gwarancję powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko pracy. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy zostało ono zlikwidowane.