Zespół cieśni w obrębie nadgarstka to stan chorobowy powstały w wyniku długotrwałego ucisku nerwu pośrodkowego biegnącego w kanale nadgarstka, w wyniku czego dochodzi do zaburzenia procesu jego odżywiania. Nerw ten jest jednym z głównych nerwów kończyn górnych biegnący od szyi aż po dłonie. Ta choroba może mieć wiele przyczyn. Największą grupę ryzyka stanowią osoby pracujące codziennie z komputerem. Częściej chorują kobiety niż mężczyźni.