Domowym oprawcom będzie trudniej

Obowiązujące od dwóch lat szybkie postępowanie o zobowiązanie sprawcy przemocy domowej do opuszczenia mieszkania i zakazanie zbliżania się do niego będzie rozszerzone.

Publikacja: 05.12.2022 07:53

Domowym oprawcom będzie trudniej

Foto: Adobe Stock

Zawiera to nowela kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności działu „Sprawy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, którą niemal jednomyślnie uchwalił właśnie Sejm.

Takie zakazy może wydawać policja (Żandarmeria Wojskowa) i obowiązują one przez 14 dni, ale na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd cywilny może go przedłużyć. Nowela poszerza te narzędzia o kolejne: zakaz zbliżania się do osoby, kontaktowania się przez telefon i środki komunikacji elektronicznej, zakaz wstępu do miejsca pracy osoby dotkniętej przemocą, szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub też obiektu sportowego.

Czytaj więcej

Nowe narzędzia przeciw przemocy domowej

Procedura wydawania zakazów zarówno tych starszych, jak i nowych jest taka sama, gdyż w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, autora projektu, rozwiązania te się sprawdziły. A jest ona następująca: najpierw 14-dniowy nakaz policji, następnie możliwość jego przedłużenia przez sąd cywilny.

Inne zmiany mają zapewnić, aby małoletni lub osoba z niepełnosprawnością intelektualną czuły się bezpiecznie, a informacje i pouczenia o ich prawach były dla nich zrozumiałe i dostosowane do ich potrzeb. Nowela przewiduje też, że sędzia karny powinien uczestniczyć co cztery lata w szkoleniu w celu uzupełnienia umiejętności przesłuchiwania osób niepełnoletnich.

Nie zapomniano jednak o osobach podlegających tym rygorom, którzy mają uzyskać prawo ubiegania się na etapie postępowania sądowego o zabranie ze wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przedmiotów osobistego użytku i niezbędnych do wykonywania osobistej pracy zarobkowej lub zwierząt domowych będących ich własnością niezbędnych do codziennego funkcjonowania lub pracy.

Posłowie opozycji krytykowali MS, że zmiany są spóźnione i niedostateczne w stosunku do zagrożeń, a wiceminister Marcin Romanowski mówił, że w ciągu dwóch lat wydano 8000 nakazów natychmiastowego opuszczenia mieszkania, z tego 117 zaskarżono, a tylko trzy razy skutecznie.

Ustawa w lwiej części ma wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność