W środę po drugim czytaniu Sejm skierował do dalszych prac projekt noweli kodeksu postępowania karnego. Jej celem jest wzmocnienie ochrony doznających przemocy w rodzinie, w tym przez narzędzia prawa cywilnego, które mają uzupełnić rozwiązania wprowadzone ustawą z 30 kwietnia 2020 r. Podlegający tym rygorom mają uzyskać prawo ubiegania się na etapie postępowania sądowego o zabranie ze wspólnie zajmowanego mieszkania przedmiotów osobistego użytku i niezbędnych do wykonywania pracy lub zwierząt domowych.

Posłowie opozycji krytykowali resort sprawiedliwości, że zmiany są spóźnione i niedostateczne.

Etap legislacyjny: przed trzecim czytaniem w Sejmie

Czytaj więcej

Więcej ochrony przed przemocą. Rząd przyjął pakiet zmian