Tag:

Prawo Rodzinne

Przepisy wzmacniające ochronę dzieci do pilnego uchwalenia

12 maja grupa posłów PiS złożyła projekt zmian w przepisach, które mają pomóc lepiej zapobiegać przemocy wobec najmłodszych. Jednak od tego czasu nie nadano mu nawet numeru druku. O szybkie rozpoczęcie prac nad tą propozycją apelują 23 organizację broniące prawa dziecka.

Rzecznik praw dziecka alarmuje ws. procedury "Niebieskie Karty"

Przepisy nie nakazują przesłuchania dzieci w ramach procedury „Niebieskie Karty”, dlatego trzeba je jak najszybciej zmienić - uważa rzecznik praw dziecka, Mikołaj Pawlak.

Sędzia: Dziecko to nie procedura. Trzeba chronić dobro małoletniego, nie procedury

Trzeba odejść od zbytniego formalizmu prawnego, bo on gubi funkcję ochronną prawa – mówi Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek, sędzia SO w Łodzi.

Pociechy pod większą ochroną

Rodzice z dziećmi powinni zachowywać szczególną uwagę, jakby wyprzedzali inny pojazd.

Tragedia Kamila pokazała, że potrzeba zmian systemowych

Odciążenie sądów rodzinnych i indywidualne podejście do dziecka pozwolą ograniczyć ryzyko przemocy.

Prof. Hołyst: Zabili Kamilka, Polacy gotowi do samosądu

Uważam, że w takich sytuacjach jak zabójstwo Kamila jako społeczeństwo jesteśmy gotowi do samosądu. Do tego, by sprawy bezpieczeństwa – kiedy państwo zawodzi, a instytucje nie wypełniają swoich obowiązków – wziąć we własne ręce – mówi prof. Brunon Hołyst, kryminolog

Zmiana płci metrykalnej najprostsza z możliwych

Zamiast procedury sądowej, jak w większości krajów, w Niemczech do prawnej zmiany płci będzie wystarczało złożenie oświadczenia w urzędzie stanu cywilnego. Tak przewiduje projekt ustawy uzgodniony przez ministerstwa rodziny i sprawiedliwości.

Prof. Piotr Solarz: Czy Sądy dla Kobiet to jeszcze sądy?

Hiszpańskie zmiany prawa rodzinnego winny być przestrogą dla innych krajów – uważa prof. Piotr Solarz z Akademii Ekonomiczno- -Humanistycznej w Warszawie.

Transgraniczne sprawy rodzinne mają zostać odformalizowane

Senat nie wniósł poprawek do noweli, która ma nieco odformalizować postępowania rodzinne ponad granicami w Unii.

Przymusowe badania DNA dla ojców coraz bliżej

Ile jeszcze sądy mają czekać na przepisy o obowiązkowym poddaniu się testom w przypadku spraw o zaprzeczenie ojcostwa? – pyta grupa posłów w interpelacji skierowanej do Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort odpowiada, że problem zna i go naprawia.