Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że złożenie wniosku o emeryturę (ustalenie jej wysokości) w czerwcu powoduje otrzymanie niższej emerytury w porównaniu z wnioskami złożonymi w pozostałych miesiącach. W przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu, kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlega bowiem dodatkowym waloryzacjom kwartalnym, gdyż została już zwaloryzowana rocznie za poprzedni rok od dnia 1 czerwca roku, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę.

Do Senatu trafiła sejmowa nowelizacja przepisów, która ma naprawić tę sytuację. Odnosi jednak tylko do sytuacji ustalania wysokości emerytury w 2021 r. oraz w następnych latach.

Zdaniem RPO niezrozumiałe jest ograniczenie regulacji jedynie do sytuacji ustalania wysokości emerytury w 2021 r. oraz w następnych latach. - Problem ten powinien zostać uregulowany kompleksowo również do emerytur, których wysokość ustalono w czerwcu w minionych latach. Powinien przy tym przewidywać stosowne wyrównanie - przekonuje.

- Z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego niemożliwa wydaje się akceptacja rozwiązania, które bez racjonalnego uzasadnienia prowadzi do naprawienia szkody jedynie niektórym pokrzywdzonym tą regulacją - podkreśla zastępca RPO Stanisław Trociuk.