Zaskarżone przepisy rozdziału 11a ordynacji podatkowej (obowiązujące od początku 2019 r.) nakazują zgłaszanie fiskusowi takich działań podatników, które mogą skutkować oszczędnościami podatkowymi. Takie obowiązki dotyczą w niektórych sytuacjach także różnych osób współtworzących te schematy, w tym doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych (zwanych „promotorami" lub „wspomagającymi"). I właśnie nadmierna ingerencja w tajemnicę zawodową skłoniła Krajową Radę Doradców Podatkowych do zaskarżenia tych przepisów.

Według uzasadnienia skargi, do którego dotarła „Rzeczpospolita", doradcy podatkowi zarzucają przepisom rozdziału 11a ordynacji naruszenie art. 17 konstytucji, dotyczącego samorządów zawodowych, a szczególnie zasad tajemnicy zawodowej. Chodzi przede wszystkim o przepisy zobowiązujące do ujawniania schematów przez promotorów czy wspomagających. Według KRDP doszło do naruszenia także innych reguł konstytucyjnych, w tym ochrony tajemnicy komunikacji.

W skardze doradcy przyznają, że istnieje „potrzeba uzyskania szybkiego dostępu do istotnych informacji o podejmowanych przez podatników działaniach w obszarze potencjalnie agresywnego planowania podatkowego". Takie potrzeby administracji państwowej, nawet uzasadnione potrzebami budżetowymi, nie pozwalają jednak ograniczać wolności i praw, w tym prawa do tajemnicy zawodowej.

Czytaj także:

Jak raportować schematy podatkowe - MDR krok po kroku

Jak podkreśla prof. Adam Mariański, przewodniczący KRDP, skarga do TK jest podsumowaniem tego, na co samorząd zwracał uwagę od kilkunastu miesięcy: przepisy o raportowaniu schematów podatkowych naruszają tajemnicę zawodową.

– Jest ona fundamentem naszego zawodu, dlatego jesteśmy zdeterminowani jej bronić – powiedział „Rzeczpospolitej" prof. Mariański.

Przewodniczący KRDP zaznacza, że w skardze nie podważa się samego obowiązku raportowania, zwłaszcza że wprowadzono go europejską dyrektywą.

– Jednak dla podatników i ich doradców przewidziano obowiązki nieproporcjonalne do celów tych przepisów. Na dodatek napisano je w tak zawiły sposób, że powodują wiele wątpliwości interpretacyjnych – ocenia prof. Mariański. Sugeruje on, że najlepiej by było napisać je od nowa – bardziej przejrzyście i w taki sposób, by nie naruszały Konstytucji RP.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Wprawdzie do ewentualnego uchylenia przepisów jeszcze długa droga, ale już dziś doradcy powinni podejmować działania w trosce o tajemnicę zawodową. Samorząd zaleca wypowiadać umowy o doradztwo, w których zobowiązano doradcę do informowania o schematach podatkowych z naruszeniem tajemnicy zawodowej.

Przepisy o raportowaniu schematów okazały się dużym wyzwaniem także dla fiskusa. Według statystyk Ministerstwa Finansów podanych w grudniu 2019 r. podatnicy złożyli niemal 4,3 tys. informacji o schematach. Tymczasem wydano zaledwie około 700 tzw. numerów schematów podatkowych, które mają porządkować i identyfikować scenariusze biznesowe przynoszące oszczędności podatkowe.