Jestem zatrudniona na umowę zlecenie w zakładzie pracy zatrudniającym więcej niż 20 pracowników. Pracuję tam trzy lata. Obecnie jestem na zwolnieniu (ciąża), umowę mam do końca lipca 2020 r., a termin porodu na początek lipca. Czy to prawda, że jeśli jestem na zwolnieniu z powodu choroby, to później na koniec roku przy rozliczeniu będę musiała zwrócić cześć kwoty do urzędu skarbowego, bo pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania podatku? Czy będąc teraz na zwolnieniu będę musiała oddać później dużą sumę pieniędzy z każdego miesiąca kiedy byłam na zwolnieniu? Nie wiem czy mam odkładać pieniądze, które otrzymuję – pyta czytelniczka.

Obowiązek obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych przez zakłady pracy zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wynika z art. 31 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy jednak wyłącznie zasiłków otrzymywanych przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Nie ma on zastosowania w przypadku zasiłków otrzymywanych przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

Czytaj też: Czy trzeba pobrać zaliczkę od zasiłku chorobowego przy zleceniu

Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem mogą być interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 września 2018 r. (0113-KDIPT2-3.4011. 408.2018.2.SJ) oraz z 7 listopada 2019 r. (0115-KDIT2-2.4011. 357.2019.1.MU). Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji, „obowiązek poboru zaliczki na podatek od wypłacanego zasiłku chorobowego istnieje wyłącznie w odniesieniu do zasiłków wypłacanych na rzecz pracowników, tj. osób pozostających z zakładem pracy w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Zatem przepis ten – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – nie ma zastosowania do zasiłków pieniężnych wypłacanych przez zleceniodawców".

Z tego powodu otrzymuje Pani od pracodawcy kwoty zasiłku chorobowego w pełnej wysokości, tj. bez potrąconych kwot zaliczek na podatek dochodowy. Dlatego w zeznaniu składanym po zakończeniu roku może u Pani wystąpić kwota podatku do zapłaty (nie jest to jednak pewne, gdyż kwotę podatku do zapłaty będzie mogła zniwelować ulga prorodzinna, z której od lipca będzie Pani mogła korzystać).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna:art. 31 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1387 ze zm.)