Fiskus nie zgadza się na rozliczenie w kosztach kwoty zapłaconej kontrahentowi za niedotrzymanie terminu umowy. Twierdzi, że opóźnienie jest wadą usługi. A kary za wadliwe wykonanie usługi są wyłączone z kosztów. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpił o nią przedsiębiorca świadczący usługi budowlane. Podpisał umowę z gminą na wykonanie centrali wentylacyjnej. W kontrakcie określono termin wykonania robót i kary za jego niedotrzymanie (jest to procent wynagrodzenia naliczany za każdy dzień opóźnienia).

Czytaj także: Koronawirus: kara zapłacona kontrhentowi może być firmowym kosztem - wyrok WSA

Przedsiębiorca zamówił niezbędne do wykonania projektu elementy w hurtowni. Pomimo zapewnień o szybkim dostarczeniu materiałów i wielokrotnych interwencjach otrzymał je z dużym opóźnieniem. Dlatego nie mógł wykonać zadania na czas. Proponował kontrahentowi aneksowanie umowy, ale nie dostał na to zgody. Ostatecznie usługa budowlana została wykonana dwa miesiące po terminie. Zamawiający odebrał ją bez żadnych zastrzeżeń. Naliczył jednak przedsiębiorcy karę umowną.

Czy można ją zaliczyć do podatkowych kosztów? Przedsiębiorca twierdzi, że tak. Ustawa o PIT (art. 23 ust. 1 pkt 19) wyłącza wprawdzie z kosztów kary umowne, ale tylko za wady dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług, zwłokę w dostarczeniu towaru wolnego od wad oraz zwłokę w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Zdaniem przedsiębiorcy przyczyny naliczenia kary są inne niż wymienione. Podkreśla też, że dołożył wszelkich starań, aby usługa została wykonana prawidłowo. Na poparcie swojego stanowiska powołał interpretację sprzed trzech lat.

Skarbówki nie przekonały te argumenty. Podkreśliła, że wadę usługi może stanowić także opóźnienie w jej wykonaniu. Nie ma znaczenia, czy powstało z winy wykonawcy czy z przyczyn od niego niezależnych. Zapłacona przez przedsiębiorcę kara nie może więc być kosztem. Fiskus podkreślił również, że nie wiąże go wcześniejsza interpretacja.

Warto jednak dodać, że urzędnicy powinni zgodzić się na rozliczenie w kosztach PIT/CIT kar za wadliwe wykonanie umowy z powodu epidemii koronawirusa. Taką zasadę wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0.

Numer interpretacji: 0112-KDWL.4011.6.2020.2. TW

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ