Cesja innemu leasingobiorcy nie pozbawia podatkowych korzyści

Zastąpienie dotychczasowego korzystającego nie jest zmianą ani nowacją umowy leasingu auta, która powoduje utratę prawa do rozliczania kosztów na korzystniejszych zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2019 r.

Publikacja: 23.01.2024 03:00

Cesja innemu leasingobiorcy nie pozbawia podatkowych korzyści

Foto: Adobe Stock

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który upierał się przy podatkowych skutkach cesji leasingu samochodów osobowych.

Kością niezgody w sprawie były koszty podatkowe przy umowie leasingu auta. A wątpliwości, jak je rozliczać w PIT, miała spółka z branży prawniczej. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że poprzez cesję stała się stroną umowy leasingu operacyjnego samochodu.

Pierwotnie umowa została zawarta w kwietniu 2018 r. na czas oznaczony(tj. 60 miesięcy), czyli jeszcze przed nowelizacją wprowadzającą ograniczenia w rozliczaniu kosztów.

Zmiany podatkowe weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Do przejęcia przedmiotu leasingu, czyli cesji umowy, doszło zaś 3 marca 2020 r. Cesja obejmowała wstąpienie w prawa i obowiązki na tych samych zasadach z zachowaniem określonego w umowie terminu i wysokości rat leasingowych. Spółka podkreśliła, że dotychczasowy leasingobiorca (korzystający), leasingodawca (finansujący) oraz ona jako nowy leasingobiorca (przejmujący) nie wprowadzili żadnych zmian do jakichkolwiek warunków umowy.

Spółka chciała potwierdzenia, że wskutek przejęcia przedmiotu leasingu nie doszło do zmiany lub odnowienia umowy leasingu, o której mowa w art. 8 ustawy zmieniającej. Nie będą więc miały do niej zastosowania ograniczenia kosztowe z art. 23 ust. 1 pkt  47a ustawy o PIT.

Czytaj więcej

TSUE o leasingu i kredycie na samochód: kiedy można zrezygnować

Inaczej uważał fiskus. Nie kwestionował, że na mocy przepisów przejściowych podatnicy, którzy podpisali umowy leasingu przed zmianą, mogli dokończyć rozliczanie kosztów na starych zasadach. W ocenie fiskusa ta opcja nie obejmuje przejmujących po 1 stycznia 2019 r. prawa i obowiązki związane z umowami leasingu w drodze cesji. Nowy leasingobiorca nie jest zatem objęty ochroną praw nabytych do końca 2018 r. Spółka jako cesjonariusz będzie więc zobligowana do stosowania nowych regulacji, niezależnie od tego, kiedy umowę podpisał cedent.

Spółka poszła do sądu i wygrała. Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Odwołał się do orzecznictwa, w tym uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczącego modyfikacji umów leasingowych w kontekście przepisów o CIT sprzed 2013 r. (II FPS 1/16). I w ocenie WSA ta uchwała jest w pełni aktualna również w spornej sprawie.

Do podobnych wniosków doszedł sąd kasacyjny. Również jego zdaniem zmiana podmiotowa, która nie modyfikuje warunków umowy leasingu co do jej długości, wartości czy innych elementów wpływających na rozliczenie podatkowe, jest kontynuacją pierwotnej umowy.

Dlatego, jak tłumaczył sędzia NSA Tomasz Kolanowski, nie jest to zmiana, która zgodnie ze spornym przepisem przejściowym powodowałaby konieczność stosowania nowych zasad.

Wyrok jest prawomocny.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność