Od 1 stycznia 2024 r. szybka amortyzacja tam, gdzie duże bezrobocie

Małe firmy działające w gminach, gdzie jest wysokie bezrobocie i niewielki dochód na mieszkańca, będą mogły stosować indywidualne stawki amortyzacji nieruchomości niemieszkalnych.

Publikacja: 29.12.2023 02:01

Od 1 stycznia 2024 r. szybka amortyzacja tam, gdzie duże bezrobocie

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z wchodzącej w życie 1 stycznia 2024 r. nowelizacji ustaw o PIT i o CIT. Pozwala ona rozliczać nieruchomości niemieszkalne w podatkowych kosztach już nawet w ciągu pięciu lat.

Przypomnijmy, że wydatki na nabycie bądź wytworzenie środków trwałych są kosztem uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Nieruchomości niemieszkalne trzeba amortyzować, co do zasady, aż 40 lat. Dzięki nowym przepisom niektórzy przedsiębiorcy (mikro, mali i średni) rozliczą koszty szybciej.

Czytaj więcej

Przyspieszona amortyzacja dla firm inwestujących w biednych gminach

Z preferencji skorzystają firmy, które wytworzą we własnym zakresie (czyli wybudują) nieruchomości zaliczane do grupy 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych. Chodzi głównie o budynki i lokale niemieszkalne. Są jednak dwa warunki ulgi. Pierwszy, nieruchomość musi znajdować się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120 proc. stopy bezrobocia w kraju. Drugi, wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca gminy jest niższy niż 100 proc. dochodów dla wszystkich gmin.

Wymienione kryteria muszą być spełnione w miesiącu, w którym uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę, upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu. W innych sytuacjach warunki powinny być spełnione w miesiącu, w którym nieruchomość zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Czytaj więcej

Jeśli dotacja jest przychodem, amortyzacja będzie kosztem

W jakim czasie będzie można zamortyzować nieruchomość? Jeśli znajduje się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 120 do 170 proc. stopy bezrobocia w kraju, przez przynajmniej dziesięć lat. Powyżej 170 proc. minimalny okres amortyzacji wynosi pięć lat.

Podstawa prawna: ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2023 r., poz. 1787).

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność