Nastąpił nagły zwrot akcji w rozliczeniach informatyków. Skarbówka już nie pozwala im na niski ryczałt.

– Od lutego interpretacje są negatywne. Przepisy się nie zmieniły, fiskus najwyraźniej jednak uznał, że informatycy płacą mu za mało – mówi „Rzeczpospolitej” Piotr Sekulski, doradca podatkowy w kancelarii Outsourced.pl.

Krzysztof Śliwiński, specjalista ds. podatków w kancelarii DSK, przypomina, że przedsiębiorcy z branży IT mogą płacić 12- lub 8,5-proc. ryczałt. Ustawa wymienia czynności, które są opodatkowane wyższą stawką. Są tam m.in. usługi związane z oprogramowaniem oraz związane z doradztwem w oprogramowaniu (patrz ramka). Jeśli informatyk robi coś innego, może płacić niższy podatek. I wiele osób z branży IT z tej możliwości korzystało.

Czytaj więcej

Niektóre usługi informatyków z obniżonym ryczałtem

Było korzystnie, ale się zmieniło

– Skarbówka długo zgadzała się, że prawo do 8,5 proc. ryczałtu mają informatycy, którzy nie zajmują się bezpośrednio tworzeniem czy modyfikacją oprogramowania. Korzystne interpretacje dostawali ci, którzy wykonują inne czynności, np. analizują działanie systemów, projektują ich rozwój, tworzą dokumentację techniczną, zajmują się kwestiami procedur bezpieczeństwa czy logiką automatyzacji – wskazuje Piotr Sekulski.

– Teraz nagle fiskus zaczął twierdzić, że do usług opodatkowanych 12-proc. stawką zalicza się także czynności towarzyszące tworzeniu oprogramowania – mówi Krzysztof Śliwiński.

Spójrzmy na interpretację z 8 marca. Wystąpił o nią prowadzący od dwóch lat własny biznes informatyk. Jest zainteresowany niskim ryczałtem. Podkreśla, że jego usługi nie są związane z oprogramowaniem. Jego projektowaniem, wytwarzaniem oraz instalowaniem zajmują się inne osoby. On tylko przygotowuje dokumenty i wymagania, np. analizy, specyfikacje, struktury serwisów sieciowych, modele procesów biznesowych, koncepcje nowych funkcjonalności. Dodaje, że według Głównego Urzędu Statystycznego wykonywane przez niego czynności to usługi związane z  oradztwem w zakresie informatyki. Nie musi więc płacić 12-proc. ryczałtu. Przewidziany jest bowiem tylko dla usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania.

Fiskus był jednak innego zdania. Podkreślił, że wykonywane przez informatyka czynności, tj. tworzenie koncepcji działania nowych funkcjonalności, dokumentacji analityczno-projektowej, struktury serwisów sieciowych, a także modelowanie procesów bizne- sowych, są związane z oprogramowaniem. Nie może więc płacić 8,5 proc. ryczałtu. Właściwa dla niego stawka podatku to 12 proc. (interpretacja nr 0114- KDIP3-2.4011.5.2023.3.MR).

Podobnie było w sprawie innego informatyka. W interpretacji z 9 lutego fiskus stwierdził, że jego czynności, np. wdrażanie wirtualnych sieci prywatnych, ich komponentów i infrastruktury w chmurze, oraz działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemu są usługami związanymi z oprogramowaniem. Musi więc opodatkować przychody 12-proc. ryczałtem, nie ma prawa do 8,5-proc. stawki (interpretacja nr 0112-KDIL2-2.4011.901.2022.2.MC).

Eksperci nie mają wątpliwości, że jeszcze kilka miesięcy temu konkluzja fiskusa w opisanych sprawach byłaby zupełnie inna. Potwierdzają to wcześniejsze interpretacje, np. dotycząca informatyka zajmującego się analizą wymagań biznesowych związanych z wdrożeniem nowych funkcjonalności w systemie, a także modelowaniem i projektowaniem automatyzacji procesów wdrożeniowych. Skarbówka pozwoliła mu na 8,5-proc. ryczałt. Zgodziła się też na niższy podatek u informatyka zajmującego się analizą specyfikacji oraz wymagań systemów zarządzania płatnościami elektronicznymi klientów zleceniodawcy oraz systemów komunikacji międzybankowej.

Czytaj więcej

Informatycy na celowniku skarbówki. Sąd: można użyć "broni atomowej"

Interpretacje można skarżyć do sądu

Co będzie dalej?

– Jeśli fiskus utrzyma swoje restrykcyjne stanowisko z ostatnich tygodni, informatykom niezwykle trudno będzie skorzystać z niższego podatku. Skarbówka może bowiem twierdzić, że wszystko, co robią, ma jakiś związek z oprogramowaniem – podkreśla Krzysztof Śliwiński.

– Na razie przedsiębiorcom nie pozostaje nic innego, jak skarżyć niekorzystne interpretacje do sądu. Szanse na zwycięstwo są, ponieważ fiskus dość swobodnie podchodzi do zasad klasyfikowania usług, lekceważąc opinie Głównego Urzędu Statystycznego i wprowadzając własne, szerokie definicje – mówi Piotr Sekulski.

Jakie usługi są na 12-proc. stawce

Zgodnie z ustawą o ryczałcie 12 proc. płacimy od przychodu z usług:

  • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0);
  • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
  • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2);
  • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02);
  • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),
  • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);
  • związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2); oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online.