Mycie pojazdów wymaga już wystawienia paragonu

Usługi czyszczenia samochodów i do nich podobne przestały być zwolnione z obowiązku ewindencjonowania na kasie fiskalnej.

Publikacja: 01.02.2023 10:57

Mycie pojazdów wymaga już wystawienia paragonu

Foto: Adobe Stock

Właścicieli i pracowników myjni samochodowych czekają nowe obowiązki w VAT. Od 1 lutego br. przestaje ich obowiązywać zwolnienie z kas fiskalnych. Chodzi o usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które bezobsługowo przyjmują należność w bilonie, banknotach czy bezgotówkowo.

Co istotne, termin był przesuwany, a w wersji pierwotnej zwolnienie miało obowiązywać jeszcze do kwietnia.

Od dziś zaczynają też obowiązywać zmiany w zakresie tzw. ulgi na robotyzację. Chodzi o preferencję, która co do zasady pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację (art. 38eb ustawy o CIT oraz rat. 52jb ustawy o PIT).

Od 1 lutego regulacje określające zasady korzystania z ulgi zostały uzupełnione o wyłączenie z kosztów. Zgodnie z nowymi przepisami odliczeniu nie podlegają koszty poniesione na robotyzację dotyczące działań lub aktywów m.in. związanych z działalnością: górniczą polegającą na wydobywaniu lub magazynowaniu paliw kopalnych oraz polegającą na przeróbce, dystrybucji lub spalaniu paliw kopalnych.

Wyjątkiem będą projekty w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła oraz związanej z tym infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które spełniają warunki określone w załączniku III do wytycznych technicznych Komisji Europejskiej dotyczących stosowania zasady „Nie czyń poważnych szkód”.

Podstawa prawna:

Ustawa z 16 listopada 2022 r. Dz U z 2022 r., poz. 2745

Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. Dz U z 2021 r., poz. 2442.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego