Właścicieli i pracowników myjni samochodowych czekają nowe obowiązki w VAT. Od 1 lutego br. przestaje ich obowiązywać zwolnienie z kas fiskalnych. Chodzi o usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które bezobsługowo przyjmują należność w bilonie, banknotach czy bezgotówkowo.

Co istotne, termin był przesuwany, a w wersji pierwotnej zwolnienie miało obowiązywać jeszcze do kwietnia.

Od dziś zaczynają też obowiązywać zmiany w zakresie tzw. ulgi na robotyzację. Chodzi o preferencję, która co do zasady pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację (art. 38eb ustawy o CIT oraz rat. 52jb ustawy o PIT).

Od 1 lutego regulacje określające zasady korzystania z ulgi zostały uzupełnione o wyłączenie z kosztów. Zgodnie z nowymi przepisami odliczeniu nie podlegają koszty poniesione na robotyzację dotyczące działań lub aktywów m.in. związanych z działalnością: górniczą polegającą na wydobywaniu lub magazynowaniu paliw kopalnych oraz polegającą na przeróbce, dystrybucji lub spalaniu paliw kopalnych.

Wyjątkiem będą projekty w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła oraz związanej z tym infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które spełniają warunki określone w załączniku III do wytycznych technicznych Komisji Europejskiej dotyczących stosowania zasady „Nie czyń poważnych szkód”.

Podstawa prawna:

Ustawa z 16 listopada 2022 r. Dz U z 2022 r., poz. 2745

Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. Dz U z 2021 r., poz. 2442.