Tag:

paragon fiskalny

Powiązane

Podatki

Mycie pojazdów wymaga już wystawienia paragonu

Usługi czyszczenia samochodów i do nich podobne przestały być zwolnione z obowiązku ewindencjonowania na kasie fiskalnej.

Kara za pełną fakturę do paragonu bez NIP

Podatnik może na żądanie klienta wystawić fakturę do paragonu bez NIP, ale ona także nie może go zawierać.

Czy można skorygować brak NIP na fakturze lub paragonie

Podatnik nie jest uprawniony do ujęcia w rejestrze „oczywistych omyłek” paragonów bez NIP nabywcy, co w konsekwencji nie daje możliwości ponownego udokumentowania przedmiotowych transakcji paragonami zawierającymi takie numery.

Wystawiając e-fakturę do paragonu wystarczy zachowanie jego kopii w pamięci fiskalnej

Podatnicy wystawiający na żądanie konsumentów faktury elektroniczne dokumentujące sprzedaż zaewidencjonowaną za pomocą kasy, nie muszą przechowywać paragonów dokumentujących te transakcje w postaci papierowej, jeśli wystawioną fakturę można powiązać z zapisaną w pamięci fiskalnej kasy kopią paragonu.

Puste butelki oddamy bez paragonu

Ministerstwo Finansów zauważyło, że trzeba podjąć prace nad przepisami o VAT na potrzeby systemu kaucyjnego. Niestety, projekt odnosi się tylko do butelek wielorazowego użytku.

Korekta VAT należnego w przypadku zwrotu towaru bez oryginału paragonu

Sprzedaż ujętą za pośrednictwem kasy fiskalnej można skorygować nawet w przypadku, gdy klient zgubi paragon.

Czy państwo powinno się wzbogacić w wyniku zastosowania niewłaściwej stawki VAT przez podatnika

W dniu 8 września 2022 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię dotyczącą ważnego i kontrowersyjnego zagadnienia -możliwości otrzymania zwrotu nadpłaty podatku VAT w związku z zastosowaniem niewłaściwej stawki podatku.

Jak skorygować VAT w przypadku sprzedaży paragonowej

Paragon wystawiony za pomocą kasy fiskalnej należy do najczęściej występujących w obrocie gospodarczym dokumentów potwierdzających sprzedaż. Ich powszechność i ogromna liczba powoduje, że pojawiają się na nich błędy, które w zależności od rodzaju pomyłki należy poprawiać w różny sposób.

Nieustający kłopot z cyfrowymi paragonami

Opcja rezygnacji z papierowych paragonów pojawiła się już w maju 2020 r., ale wciąż są rzadko używane. Firmy winią za to przepisy i opóźnione certyfikowanie.

Faktura zamiast paragonu dla osoby fizycznej?

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady powinna zostać zarejestrowana przy pomocy kasy fiskalnej.