Tag:

paragon fiskalny

Powiązane

Podatki

Czy można skorygować niewłaściwą stawkę VAT na paragonie

Zasady dotyczące korekty faktur są powszechnie znane. Natomiast skorygowanie stawki VAT przy sprzedaży udokumentowanej paragonami wciąż jest zagadnieniem, które może wprowadzać podatników w zakłopotanie.

Faktura VAT do paragonu bez NIP - precedensowy wyrok sądu

Oświadczenie, że klient kupuje coś jako podatnik VAT, można złożyć tylko raz – przy zakupie.

Zmiany w e-paragonach od 15 września. Rusza HUB paragonowy

Od 15 września podatnicy będą mieli możliwość udostępniania klientom paragonów poprzez nową platformę Ministerstwa Finansów – tzw. HUB paragonowy. Pozwoli to m.in. powiązać anonimowego klienta z wystawionymi przez kasę paragonami.

Przedsiębiorcom grożą wysokie kary za niewystawienie paragonu

Przez sprzedaż nawet drobnej usługi bez paragonu fiskalnego przedsiębiorca może trafić do sądu, który wymierzy karę grzywny o wiele wyższą niż niezarejestrowana kwota.

Jakie uproszczenia wprowadził Slim VAT 3

Nowe przepisy modyfikują zasady stosowania kursów walut dla faktur korygujących, dostosowują warunki wystawiania e-paragonów oraz ułatwiają prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

W razie wątpliwości lepiej wystawić paragon

Jeśli nie ma pewności jaki jest status osoby obdarowanej, przekazanie gadżetu można na wszelki wypadek zaewidencjonować na kasie rejestrującej.

Mycie pojazdów wymaga już wystawienia paragonu

Usługi czyszczenia samochodów i do nich podobne przestały być zwolnione z obowiązku ewindencjonowania na kasie fiskalnej.

Kara za pełną fakturę do paragonu bez NIP

Podatnik może na żądanie klienta wystawić fakturę do paragonu bez NIP, ale ona także nie może go zawierać.

Czy można skorygować brak NIP na fakturze lub paragonie

Podatnik nie jest uprawniony do ujęcia w rejestrze „oczywistych omyłek” paragonów bez NIP nabywcy, co w konsekwencji nie daje możliwości ponownego udokumentowania przedmiotowych transakcji paragonami zawierającymi takie numery.

Wystawiając e-fakturę do paragonu wystarczy zachowanie jego kopii w pamięci fiskalnej

Podatnicy wystawiający na żądanie konsumentów faktury elektroniczne dokumentujące sprzedaż zaewidencjonowaną za pomocą kasy, nie muszą przechowywać paragonów dokumentujących te transakcje w postaci papierowej, jeśli wystawioną fakturę można powiązać z zapisaną w pamięci fiskalnej kasy kopią paragonu.