Wyzwania w zakresie cen transferowych wiążą się ze złożeniem do organów podatkowych dwóch dokumentów: informacji o cenach transferowych - TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Z obowiązkami tymi wiąże się sporo wątpliwości i niejasności. Pokazujemy najczęstsze, z jakimi na koniec roku muszą się zmierzyć podatnicy.

- Jak ustalić wartość pożyczki udzielanej przez podmiot powiązany w przypadku, gdy została już częściowo spłacona w 2021? Czy jest nią wartość wynikająca z umowy, czy faktycznie pozostająca do spłaty?