Adrian Mroziewski

Fiskus ma dodatkowe uprawnienia: pominięcie i recharakteryzację transakcji

Kontrolujący mogą uznać, że w podobnych warunkach spółki niezależne działające rynkowo dokonałyby innej czynności lub z niej zrezygnowały. Według skarbówki jest to tylko uściślenie przepisów. Dla podatników może oznaczać zwiększenie praw organów.

Czy nieodpłatne udzielenie poręczenia jest przychodem dla kredytobiorcy

Zdarza się, że w grupach kapitałowych jeden podmiot zobowiązuje się, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby on sam tego nie zrobił. Jeśli poręczyciel nie dostaje w zamian wynagrodzenia w żadnej formie, to takie świadczenia powinny być opodatkowane.

Kiedy ujmować korekty cen transferowych

Organy jednolicie wskazują, że jeżeli korekta dochodowości nie jest wynikiem błędu rachunkowego ani pomyłki, a stanowi jedynie dostosowanie rentowności do określonego poziomu w ramach grupy, to powinna być uwzględniana na bieżąco.

CIT: rozliczenie cash poolingu już bez wątpliwości

Po wielu latach wydawania niespójnych orzeczeń, sądy administracyjne wypracowały jednolite stanowisko w kwestii umów o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową i obowiązku dokumentacyjnego.