Adrian Mroziewski

Baza kosztów, klucze alokacji i wskaźniki – komu i do czego są potrzebne

Od wyboru metody weryfikacji cen transferowych zależy jakość przeprowadzanych przez podatników analiz porównawczych. Do wyboru są m.in. metody C+ i TNMM. Choć mają wspólne cechy, wiele je różni.

Ceny transferowe: wyzwania, z którymi zmagają się pod koniec roku przedsiębiorcy

Zbliża się termin na dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych. Te za 2021 rok większość podatników musi zrealizować na koniec grudnia. Choć nie należą one do najprostszych, trzeba stawić im czoła.

Są nowe ułatwienia i nowe obowiązki dotyczące cen transferowych

Część zmian wynikających ze znowelizowanych rozporządzeń będzie miała wpływ również na dokumentacje sporządzane na potrzeby roku podatkowego 2021.

Przepisy o cenach transferowych przewidują dużo zwolnień i ułatwień

W tym roku podatnicy muszą zmierzyć się z nowymi obowiązkami z zakresu cen transferowych, m.in. weryfikacją niezależnych kontrahentów pod kątem transakcji rajowych. Mogą jednak liczyć także na różnego rodzaju uproszczenia.

Fiskus ma dodatkowe uprawnienia: pominięcie i recharakteryzację transakcji

Kontrolujący mogą uznać, że w podobnych warunkach spółki niezależne działające rynkowo dokonałyby innej czynności lub z niej zrezygnowały. Według skarbówki jest to tylko uściślenie przepisów. Dla podatników może oznaczać zwiększenie praw organów.

Czy nieodpłatne udzielenie poręczenia jest przychodem dla kredytobiorcy

Zdarza się, że w grupach kapitałowych jeden podmiot zobowiązuje się, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby on sam tego nie zrobił. Jeśli poręczyciel nie dostaje w zamian wynagrodzenia w żadnej formie, to takie świadczenia powinny być opodatkowane.

Kiedy ujmować korekty cen transferowych

Organy jednolicie wskazują, że jeżeli korekta dochodowości nie jest wynikiem błędu rachunkowego ani pomyłki, a stanowi jedynie dostosowanie rentowności do określonego poziomu w ramach grupy, to powinna być uwzględniana na bieżąco.

CIT: rozliczenie cash poolingu już bez wątpliwości

Po wielu latach wydawania niespójnych orzeczeń, sądy administracyjne wypracowały jednolite stanowisko w kwestii umów o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową i obowiązku dokumentacyjnego.