Magdalena Dymkowska

Dlaczego warto mieć politykę cen transferowych

Chociaż polityka cen transferowych nie jest dokumentem wymaganym polskimi przepisami prawa, niemniej jej posiadanie ułatwia zarządzanie transakcjami kontrolowanymi pod kątem metodologii ustalania i weryfikacji cen transferowych oraz ogranicza ryzyka podatkowe związane z potencjalnym kwestionowaniem przez organy zasad ustalania lub wysokości ceny transferowej.

Zasada ceny rynkowej to główna reguła badania rynkowych warunków transakcji

Podmioty powiązane mają obowiązek kreowania wzajemnych relacji handlowych oraz ustalania cen na poziomie rynkowym, czyli tak jak podmioty niezależne, które konkurują ze sobą na rynku.

Zmiany w cenach transferowych: większe kary i zakres odpowiedzialności

Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych obejmuje nie tylko spółki jako podatników, ale także osoby odpowiedzialne za wypełnianie tych obowiązków przez spółkę. Znowelizowane przepisy wprowadzają wyższe grzywny za dotychczas znane przestępstwa i wykroczenia skarbowe dotyczące obowiązków w zakresie cen transferowych.

Dane księgowe jako podstawa do określenia obowiązków z zakresu cen transferowych

Rok do roku spora część podatników zobowiązanych jest do potwierdzenia rynkowości transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo. Ustawy o podatkach dochodowych nakładają na nich obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych, analizy porównawczej lub analizy zgodności uzasadniającej rynkowy charakter stosowanych cen oraz złożenia informacji – TPR-C, TPR-P.

Transakcja jednorodna – czym jest i jak ją właściwie identyfikować

Pojęcie jednorodnej transakcji kontrolowanej ma kluczowe znaczenie do ustalenia obowiązków dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych. Po przekroczeniu ustalonego ustawowo progu transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym podlegają bowiem obowiązkom sprawozdawczym.

Ceny transferowe: wyzwania, z którymi zmagają się pod koniec roku przedsiębiorcy

Zbliża się termin na dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych. Te za 2021 rok większość podatników musi zrealizować na koniec grudnia. Choć nie należą one do najprostszych, trzeba stawić im czoła.

Podmioty powiązane muszą przeanalizować swoje transakcje finansowe

Spółki funkcjonujące w grupach kapitałowych często przy zarządzaniu swoimi finansami korzystają ze wsparcia podmiotów powiązanych. Skutkiem takich transakcji mogą być jednak szerokie obowiązki z zakresu cen transferowych.

Uwaga na zmiany w informacji o cenach transferowych

Co roku do TPR wprowadzane są modyfikacje, które rozszerzają zakres raportowanych danych. Dotyczy to także formularza, który trzeba będzie przygotować już niedługo, a w szczególności dokumentu składanego za 2022 r.

Transakcja jednorodna – czym jest i jak ją właściwie identyfikować

Jednorodna transakcja, której wartość przekracza ustalone ustawowo progi, podlega obowiązkom dokumentacyjnym z zakresu cen transferowych. Dlatego jej właściwe rozpoznanie jest kluczowe dla podmiotów powiązanych.

Poręczenie bez wynagrodzenia – czy to zawsze nieodpłatne świadczenie

Wytyczne OECD dopuszczają w szczególnych przypadkach możliwość braku opłat za udzielanie gwarancji wewnątrzgrupowych. Każda taka sytuacja wymaga jednak odpowiedniej analizy i uzasadnienia.