Gratisy z podatkiem cukrowym. Pierwszy wyrok NSA ws. tej opłaty

Nieodpłatne wydanie napojów w związku ze spełnieniem przez kontrahenta określonych warunków np. osiągnięcia poziomu zakupów też podlega opłacie cukrowej.

Publikacja: 22.11.2022 11:49

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny

Foto: Fotorzepa / Marta Bogacz

Tak uznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny w pierwszej sprawie dotyczącej tzw. podatku cukrowego.

Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się sprzedażą napojów. We wniosku o interpretację firma wyjaśnił, że zasadniczo w jej przypadku z uwagi na cechy napojów i status kontrahenta sprzedaż podlega opłacie od środków spożywczych tzw. podatkowi cukrowemu.

Niemniej spółka podkreśliła, że w ramach swojej działalności podejmuje też szereg działań promocyjno-reklamowych, w ramach, których napoje wydaje nieodpłatnie. Niektóre z nich są konsekwencją spełnienia przez kontrahentów określonych warunków np. osiągnięcia wymaganego poziomu obrotów czy zakupu określonej liczby napojów w ramach akcji typu: "kup 10 dostaniesz 1 gratis”.

Czytaj więcej

Naturalnej słodyczy słona opłata nie ominie

Firma była jednak przekonana, że nieodpłatne wydanie napojów w takim przypadku nie podlega opłacie. A to dlatego, że w jej ocenie wydań takich nie sposób zakwalifikować, jako sprzedaży, a tylko ta jest objęta opodatkowaniem.

Stanowiska w tym zakresie fiskusa jednak nie potwierdził. W interpretacji z czerwca 2021 r. wyjaśnił, że nieodpłatne wydanie napojów wiąże się z koniecznością określonego zachowania kontrahenta. Zatem nie sposób zakwalifikować go jako rzeczywiście nieodpłatne. Ponadto przekazanie napojów jest bezpośrednio związane ze sprzedażą określoną w umowie między kontrahentem a spółką. A to skutkuje tym, że otrzymany dodatkowy produkt zaniża cenę jednostkową wszystkich sprzedanych napojów.

Racji spółce nie przyznał też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Przypomniał, że opłata od środków spożywczych została wprowadzona w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Podlega jej - zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym – wprowadzanie na rynek krajowy napojów m.in. z dodatkiem określonych cukrów.

Sąd zauważył, że ustawa o zdrowiu publicznym jednoznacznie definiuje pojęcie wprowadzenia na rynek krajowy, z którym związane jest powstanie obowiązku zapłaty opłaty oraz wskazuje zobowiązanych do jej zapłaty.

I choć przyznał, że na gruncie ustawy pojęcie "sprzedaży" nie zostało zdefiniowane, to zgodził się z fiskusem, iż w spornym przypadku nie sposób mówić o nieodpłatnym wydaniu napoju. Jego odbiorca świadczy bowiem na rzecz skarżącej świadczenie wzajemne posiadające wymierny ekwiwalent ekonomiczny.

Ostatecznie obowiązek uiszczenia podatku cukrowego w przypadku gratisowych wydań potwierdził NSA. Jego zdaniem na tle spornej sprawy nieodpłatna dostawa towarów oznacza przeniesienie ich własności nie obarczone żadnymi dodatkowymi warunkami, które kojarzone są z jakąkolwiek formą ekwiwalentności, w tym brakiem oczekiwania jakiegokolwiek zachowania po stronie nabywcy. Z kolei sprzedaż – rozumiana w tym przypadku potocznie z uwagi na brak definicji i konkretnego odesłania - wiąże się z jednej strony przeniesieniem własności rzeczy, a z drugiej uzyskaniem przez sprzedającego jakiegoś ekwiwalentu, który niekoniecznie odpowiadać musi wartości przedmiotu sprzedaży i nie zawsze musi mieć odzwierciedlane w pieniądzu. Jak tłumaczył sędzia NSA Krzysztof Winiarski może polegać na świadczeniu innego rodzaju, w tym może być związany z bonusami powiązanymi z rozliczeniem finansowym innych zakupów. W spornej sprawie ekwiwalentem przekazania towarów na zasadach gratisu jest poniesiona przez kontrahenta cena sprzedaży określonej partii towaru. W niej mieści się w istocie też zakup dodatkowy, bo jest to jedna czynność.

Wyrok jest prawomocny.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału