Kryptowaluty są też coraz częściej wykorzystywane w rozliczeniach między firmami lub z klientami. A to nieuchronnie prowadzi do problemu opodatkowania dochodów osiągniętych w tej formie. Zagadnienie to szczegółowo omówiono w raporcie „Opodatkowanie kryptowalut, NFT i wyzwania w Metaverse”, który ukazał się pod koniec października 2022 r. Wskazano w nim, że po nowelizacji przepisów od 2019 r. zyski ze zbycia kryptowalut są traktowane jako dochody z kapitałów pieniężnych (PIT) lub z zysków kapitałowych (CIT). Co jednak najważniejsze, jasno wskazano, że zobowiązanie podatkowe powstaje dopiero w momencie zbycia waluty wirtualnej, tj. zamiany jej na inne prawo majątkowe, pieniądz tradycyjny, towar, usługę lub uregulowanie nią zobowiązania. Wynika z tego, że wymiana np. ethereum na bitcoiny, choć może przynieść zysk, nie będzie rodziła obowiązku zapłaty podatków do momentu przeliczenia tych ostatnich na (przykładowe) złotówki.

Czytaj więcej

Kryptowaluty - jak je rozliczać będąc przedsiębiorcą

– W praktyce pojawiały się problemy, jak wycenić przychód z zamiany walut wirtualnych – tłumaczy Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, starszy menedżer z kancelarii MDDP. – Teoretycznie można odnieść kursy kryptowalut na waluty tradycyjne, ale to bardzo trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę niezwykłą dynamikę zmian kursów kryptowalut oraz wątpliwości, jak obiektywnie wyznaczyć moment powstania obowiązku podatkowego – dodaje.

Jak zwraca uwagę raport, choć koszty nabycia kryptowaluty można rozliczyć jako koszty uzyskania przychodu, to już wydatki na „wykopanie” np. bitcoina nie. A wymaga to zakupu sprzętu o odpowiedniej mocy obliczeniowej i dużych ilości energii.

– Organy podatkowe np. odmawiały zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na zużycie energii elektrycznej do „kopania” kryptowalut, uznając, że nie są to koszty poniesione „bezpośrednio” nabycia kryptowalut – tłumaczy Mirosław Malczeski, radca prawny z kancelarii Kochański & Partners, jeden z autorów raportu. – Wydawało się, że organy podatkowe odejdą od tego stanowiska, kiedy w orzecznictwie zostało zakwestionowane takie podejście. Niestety, w wyroku WSA w Krakowie z 14 grudnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Kr 1398/21) pojawił się pogląd, że kosztem podatkowym są wydatki na nabycie wtórne kryptowalut, a skoro tak, to kosztem tym nie mogą być wydatki poniesione na wytworzenie kryptowalut w rezultacie ich „wykopania”, bo to nabycie pierwotne – dodaje.