Dziecko samo rozlicza to, co zarobiło

Niepełnoletni pracownik powinien złożyć roczne zeznanie na własne nazwisko.

Publikacja: 12.08.2022 03:00

Dziecko samo rozlicza to, co zarobiło

Foto: AdobeStock

Wakacyjna praca niepełnoletnich dzieci to coraz częstsze zjawisko. Nie można jednak zapominać, że trzeba się rozliczyć z fiskusem. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o PIT dochody małoletnich dzieci z ich pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku rozlicza się w zeznaniu rocznym składanym na imię małoletniego dziecka. Są one wyłączone z zarządu majątkiem dziecka przez rodziców. Natomiast inne dochody dolicza się do dochodu rodziców.

Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka. Zarząd ten nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

Czytaj więcej

Dziecko może zarobić dużo więcej

Ustawa nie definiuje pojęcia „dochód z pracy”, dlatego należy rozumieć je szerzej niż „dochód ze stosunku pracy”. Przyjmuje się, że dziecko samo rozlicza dochody otrzymane na podstawie m.in. umowy o pracę, umów zlecenia i o dzieło, praktyk uczniowskich oraz dochody z niektórych stypendiów. W takim przypadku na formularzu należy podać dane dziecka, ale podpis pod zeznaniem składają rodzice.


Jest też grupa dochodów, którą dolicza się w zeznaniu do dochodów rodziców. Są to m.in. dochody z kapitałów pieniężnych oraz z najmu, jeżeli rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu. Wówczas rodzice składają zeznanie na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M.


W interpretacji nr 0115-KDIT3.4011. 385.2018.2.DP skarbówka wyjaśniła, że dziecko wynajmujące własne mieszkanie dolicza zyski do przychodów rodziców. Nie składa zeznania na swoje nazwisko. Sprawa dotyczyła 15-letniego chłopca, któremu rodzice przekazali lokal w darowiźnie. Mieszkanie ma być wynajmowane do czasu usamodzielnienia chłopca. Zyski będą przeznaczane na potrzeby dziecka, a niewykorzystana kwota trafi na jego rachunek bankowy.

Zgodnie z interpretacją niezależnie od zapisów umowy darowizny rodzice małoletniego będą mieli prawo pobierać pożytki z nieruchomości stanowiącej własność dziecka. Przychody z tego tytułu powinny być doliczane do przychodów rodziców. Również Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił w wyroku z 2013 r. (II FSK 2480/11), że konstrukcja opodatkowania dochodów małoletnich zakłada traktowanie ich tak, jakby były dochodami rodziców. To oni odpowiadają za ich prawidłowe rozliczenie i ujawnienie w zeznaniu rocznym.

Od sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26. roku życia, ale nie dotyczy wszystkich zarobków. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT wolne od podatku są przychody ze stosunku pracy, umów zlecenia i z praktyki absolwenckiej. Zwolnione są przychody do limitu 85,5 tys. zł.

Skarbówka wyjaśniła w interpretacji nr 0115-KDIT1.4011.73. 2022.2.MST, że zwolnienie z podatku nie obejmuje przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej. Chodziło o sprawę 16-latki, która zamierza podpisać z zagraniczną spółką umowę na wykonywanie utworów muzycznych przez internet. Będą to przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej. Nie można zastosować zwolnienia od opodatkowania z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

Według skarbówki oznacza to, że zarobki dziewczyny nie podlegają doliczeniu do dochodu jej rodziców. Powinny być opodatkowane według skali (stawki 12 i 32 proc.) jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Powinna złożyć zeznanie na jej imię i nazwisko, ale podpisane przez rodzica.

Zdarza się też, że młodzi pracownicy otrzymują wynagrodzenie na podstawie tzw. małych umów o wartości do 200 zł. Są rozliczane na innych zasadach. Dotyczy to m.in. umów zlecenia lub o dzieło. Płatnik pobiera od tych umów 12 proc. podatku. Podatnik nie musi deklarować tych przychodów w zeznaniu rocznym. Płatnik zaś nie sporządza rocznych informacji PIT-11.
By zastosować ryczałt, kwota należności określona w umowie nie może przekraczać 200 zł, a umowa musi być zawarta z podmiotem innym niż pracodawca.

Wakacyjna praca niepełnoletnich dzieci to coraz częstsze zjawisko. Nie można jednak zapominać, że trzeba się rozliczyć z fiskusem. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o PIT dochody małoletnich dzieci z ich pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku rozlicza się w zeznaniu rocznym składanym na imię małoletniego dziecka. Są one wyłączone z zarządu majątkiem dziecka przez rodziców. Natomiast inne dochody dolicza się do dochodu rodziców.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?