Dziecko może zarobić dużo więcej

Próg dochodów pełnoletniego, uczącego się dziecka przy preferencyjnym rozliczeniu samotnego rodzica wzrósł z 3089 zł do 16 061,28 zł.

Publikacja: 05.07.2022 07:20

Zarobki dziecka PIT

Zarobki dziecka PIT

Foto: AdobeStock

Mamy dobrą wiadomość dla rodziców samotnie wychowujących uczące się dzieci poniżej 25. roku życia. W 2022 r. rośnie limit dochodów pełnoletnich dzieci. To oznacza, że więcej osób skorzysta z preferencji.

Co ważne, limit tej samej wysokości będzie też stosowany przy uldze prorodzinnej oraz nowej uldze dla dużych rodzin 4+.

Podobnie jak w poprzednich latach, rodzic będzie mógł skorzystać z preferencji na trzy grupy dzieci:

- małoletnie,

- pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie.

Czytaj więcej

Zarobki dziecka mogą odbierać rodzicom ulgi w PIT

Preferencji nie stosuje się jednak, jeżeli pełnoletnie uczące się dziecko uzyskało w roku podatkowym:

1) dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa) lub art. 30b (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji), pochodnych instrumentów finansowych),

2) przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (ulga dla młodych poniżej 26. roku życia) i pkt 152 (ulga na powrót),

- w łącznej wysokości przekraczającej 12-krotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej.

W 2022 r. limit ten wynosi 16 061,28 zł. Będzie on podnoszony w kolejnych latach wraz z waloryzacją kwoty renty socjalnej.

Co ważne, limit 16 061,28 zł odnosi się także do dochodów dziecka, które są zwolnione z podatku na podstawie tzw. ulgi dla młodych. Przykładowo, jeśli 24-letni student zarobi w 2022 r. 35 tys. zł na podstawie umowy o pracę lub zlecenie, to będzie zwolniony z podatku. Jednak jego rodzic nie może w tej sytuacji skorzystać z preferencji ze względu na przekroczenie limitu.

Ministerstwo Finansów informuje także o innych korzystnych zmianach, dzięki którym więcej osób będzie mogło zastosować preferencyjne rozliczenia.

Zrezygnowano z doliczania rent małoletnich dzieci, w tym rent rodzinnych, do dochodów rodziców. Oznacza to, że te świadczenia będą korzystały z odrębnej kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 tys. zł. Ponadto renty małoletnich dzieci nie będą podlegały składce zdrowotnej – informuje resort.

Mamy dobrą wiadomość dla rodziców samotnie wychowujących uczące się dzieci poniżej 25. roku życia. W 2022 r. rośnie limit dochodów pełnoletnich dzieci. To oznacza, że więcej osób skorzysta z preferencji.

Co ważne, limit tej samej wysokości będzie też stosowany przy uldze prorodzinnej oraz nowej uldze dla dużych rodzin 4+.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Amerykański prawnik o zakazie krzyży: Trzaskowski nie rozumie czym jest neutralność
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
Problem prokuratury SN rozstrzygnie we wrześniu. Chodzi o Dariusza Barskiego
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję