Rzecznik wystąpił do MF w tej sprawie, gdyż od dłuższego czasu otrzymuje skargi w sprawie podatku od nieruchomości od podziemnych garaży/miejsc postojowych w budynkach wielomieszkaniowych. Gdy stanowisko garażowe jest odrębną nieruchomością (ma odrębną księgę wieczystą), obowiązuje wyższa stawka podatku. W przypadku posiadania jednej księgi wieczystej na mieszkanie i miejsce postojowe w tym samym budynku, podatek może być niższy.

Stosowanie dwóch różnych stawek jest usankcjonowane w orzecznictwie sądów administracyjnych. W uchwale w składzie siedmiu sędziów Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że garaż stanowiący odrębną własność podlega innemu (wyższemu) opodatkowaniu, niż garaż przynależny do lokalu.

Jednak obywatele nie mogą się z tym pogodzić. Podkreślają, że niezależnie, czy garaż jest nieruchomością odrębną, czy nie, w rzeczywistości pełni tę samą funkcję. Wskazują też, że to do dewelopera należy decyzja, czy miejsce postojowe będzie stanowiło lokal mieszkalny jako pomieszczenie przypisane do lokalu mieszkalnego, czy też jako udział we współwłasności garażu stanowiącego odrębną nieruchomość. Skarżących niepokoi również fakt, że jest to kolejny przykład sprawy, która od dawna oczekuje na rozstrzygnięcie w Trybunale Konstytucyjnym.

RPO zapytał więc Ministra Finansów, czy zamierza przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i wprowadzić jednolitą stawkę podatku od miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.

Czytaj więcej

Garaże wielostanowiskowe bez preferencji w podatku od nieruchomości

- Nie są planowane takie prace - odpowiedział Rzecznikowi wiceminister Artur Soboń. - Proponowane rozwiązanie skutkowałoby ubytkiem dochodów gmin, dla których wpływy z podatku od nieruchomości stanowią źródło dochodów własnych - wyjaśnił.

Jego zdaniem, wprowadzenie jednolitej stawki budziłoby wątpliwości co do zgodności z konstytucyjnymi zasadami: sprawiedliwości społecznej i równości wobec prawa.

- Rozwiązanie to oznaczałoby bowiem niczym nieuzasadnione, uprzywilejowane traktowanie na gruncie upol, podatników posiadających miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych w budynkach wielorodzinnych, w przeciwieństwie do podatników, którzy posiadają pozostałe garaże, np. garaże wolnostojące, zarówno przy zabudowie jednorodzinnej, jak i takie, do których członkom spółdzielni mieszkaniowych przysługuje własnościowe prawo do lokalu. Tym samym wprowadzenie zaproponowanego rozwiązania przyczyniłoby się do jeszcze większego pogłębienia niezadowolenia społecznego z powodu stosowania odmiennych zasad w opodatkowaniu garaży, będącego wynikiem ich zróżnicowanego statusu prawnego - stwierdził wiceminister Soboń.

Dodał, że jeśli obecne przepisy ws. opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży zostaną zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny,  konieczna będzie ich zmiana w celu zachowania ich zgodności z Konstytucją RP.