Uchwalona w ubiegłym tygodniu nowelizacja ustawy o PIT daje przedsiębiorcom możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 r. Część z nich rozważa taką możliwość, ponieważ stawka PIT spadnie z 17 do 12 proc. Informacja o zmianach pojawiła się już po terminie na wybór sposobu rozliczania w 2022 r. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, na jakich zasadach można dokonać zmiany.

Jak poinformował wiceminister Piotr Patkowski, przejść na skalę podatkową za 2022 r. będą mogli przedsiębiorcy, którzy stosowali dotychczas opodatkowanie stawką liniową 19 proc. lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Czytaj więcej

Ze zmianą formy rozliczeń lepiej zaczekać na koniec roku

„O wyborze opodatkowania według skali podatkowej przedsiębiorcy będą zawiadamiać w zeznaniu, w którym będą rozliczać dochody osiągnięte w 2022 r. z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej” – wyjaśnia Patkowski w odpowiedzi na interpelację poselską nr 32792.

Natomiast ryczałtowcy będą mogli dokonać zmiany w dwóch terminach. MF wyjaśnia, że przedsiębiorcy, którzy stosują opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli wybrać opodatkowanie według skali podatkowej również w trakcie 2022 r. Wówczas będą rozliczać się w ten sposób za drugą połowę 2022 r. W tym przypadku stosowne oświadczenie przedsiębiorcy będą musieli złożyć do 22 sierpnia 2022 r.

„Konsekwencją zmiany formy opodatkowania w trakcie 2022 roku będzie konieczność złożenia dwóch odrębnych zeznań w celu rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanych za część roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i za część roku na zasadach ogólnych według skali podatkowej” – poinformował wiceminister.

Według ekspertów to dobre rozwiązanie.

– Cieszy fakt, że w odpowiedzi na krytykę opinii publicznej ustawodawca zamierza rozwiązać na drodze ustawowej problem osób rozliczających się liniowo lub ryczałtem – mówi Łukasz Bączyk, doradca podatkowy, członek zarządu ASB Tax sp. z o.o. Zwraca jednak uwagę, że możliwość zmiany dotyczy przejścia na skalę.

„Musimy poczekać na szczegółowe regulacje, ale kierunek zmian jest dobry. Pytanie co z ryczałtowcami, dla których od skali podatkowej bardziej opłacalne byłoby opodatkowanie liniowe – czy oni również będą mogli dokonać takiej zmiany?” – dodaje Łukasz Bączyk.