Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargi kasacyjne podatnika, któremu fiskus odmówił przywrócenia terminów do wniesienia odwołania.

Sprawa na pierwszy rzut oka wydawała się typowa. Dotyczyła określenia zobowiązania w PIT za 2007 i 2008 r. Stosowne decyzje zostały wysłane na adres podatnika. Z akt sprawy wynikało, że jedną decyzję odebrała córka podatnika, a drugą doręczono w tzw. trybie zastępczym.

Podatnik nie odwołał się od nich w ustawowym terminie 14 dni. Po wielu miesiącach do fiskusa trafiły odwołania od decyzji z wnioskami o przywrócenie terminu do ich wniesienia. Sytuacja była o tyle nietypowa, że w jednym przypadku termin został przekroczony prawie o rok, a w drugim o prawie trzy lata. Okazało się jednak, że mężczyzna od lat cierpi na chorobę psychiczną, na co przedłożył stosowną dokumentację lekarską. Tym oraz brakiem doręczenia decyzji tłumaczył spóźnienie odwołań.

Fiskus był nieprzejednany. Wskazał, że osoba zainteresowana powinna uwiarygodnić swoją staranność oraz fakt, że przeszkoda była od niej niezależna i istniała cały czas, aż do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu.

Urzędników nie przekonała także dokumentacja medyczna potwierdzająca, że od 27. roku życia zmaga się z chorobą. Ich zdaniem świadczy to o tym, że nie jest to nagła choroba uniemożliwiająca działanie chociażby poprzez ustanowienie pełnomocnika.

Ostatecznie fiskus doszedł do wniosku, że podatnik nie dołożył należytej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej, a podane przez niego przyczyny niedotrzymania terminu nie świadczą o braku winy. W konsekwencji odmówił przywrócenia terminów.

Sprawy trafiły na wokandę, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargi zmagającego się od lat z problemami psychicznymi skarżącego.

Na sprawę inaczej spojrzał dopiero NSA. Zwrócił uwagę, że w jej aktach znajduje się dokumentacja medyczna potwierdzająca, że skarżący od lat boryka się z problemami psychicznymi. Fiskus o tym wiedział.

Jak tłumaczył sędzia NSA Antoni Hanusz, gdy są wątpliwości wynikające z materiału dowodowego, w tym przypadku z opinii psychologa o kondycji psychicznej skarżącego, to organ podatkowy powinien na to zareagować. W takiej sytuacji, gdy fiskus nie miał pewności, czy dana osoba w okresie do wniesienia odwołania była w stanie dokonać tej czynności, powinien na tę okoliczność powołać biegłego.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

W ocenie NSA w spornej sytuacji tylko specjalista może ocenić, czy w danym momencie od lat chorujący mógł złożyć odwołanie. Dopiero te ustalenia pozwolą rozstrzygnąć, czy zachodziły przesłanki przywrócenia terminu czy nie. Wyroki są prawomocne.

sygnatura akt: II FSK 1783-1784/14