Fiskus nie ma już problemów z odliczaniem przez przedsiębiorców wydatków na kształcenie, również za granicą. Potwierdza to najnowsza interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Z pytaniem zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w postaci oprogramowania. Ma jedynie wykształcenie średnie ogólnokształcące i opiera swoje kwalifikacje zawodowe na zdobytym doświadczeniu. Planuje rozpocząć zdalne studia licencjackie na publicznej uczelni z siedzibą w Wielkiej Brytanii, na kierunku matematyka. Ich ukończenie dałoby mu umiejętności przydatne w prowadzonej działalności oraz mogłoby ułatwić pozyskiwanie klientów. Program studiów w dużym zakresie pokrywa się ze studiami informatycznymi. Będą one prowadzone na odległość, dzięki czemu wnioskodawca pogodzi je z pracą.

Mężczyzna zapytał, czy może zaliczyć wydatki na naukę do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor Izby Skarbowej zgodził się, że istnieje taka możliwość, jeśli wydatki zostaną właściwie udokumentowane oraz będą poniesione w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów.

W sytuacji gdy instytucje poszukujące programistów wymagają od nich wykształcenia wyższego, wydatki na studia mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i podlegają odliczeniu.

numer interpretacji: ITPB1/4511-515 /16/JŁ