Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła w interpretacji, w jaki sposób firma powinna rozliczać pracownika, którego dochody przekroczyły w ciągu roku pierwszy próg podatkowy, czyli 85 tys. 528 zł. Była to odpowiedź na pytanie firmy, której pracownik przekroczył ten próg w lipcu, a płatnik oblicza od sierpnia zaliczkę na PIT w wysokości 32 proc. Wcześniej obliczał zaliczkę według stawki 18 proc. Pracownik nie złożył oświadczenia o zamiarze rozliczenia się za 2017 r. razem z małżonką. Firma zapytała, jak powinna go prawidłowo rozliczyć.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że zgodnie z art. 27 ust. 1b) ustawy o PIT, jeśli dochody podatnika nie przekroczą pierwszego przedziału skali, kwota zmniejszająca wynosi 556 zł 02 gr rocznie. Natomiast po przekroczeniu tego przedziału, zaliczki nie pomniejsza się już o kwotę zmniejszającą podatek. Płatnik powinien zaprzestać pomniejszania zaliczki począwszy od następnego miesiąca, w którym doszło do przekroczenia progu, czyli w tym przypadku od sierpnia.

numer interpretacji: 0115-KDIT2-2.4011. 251.2017.1.RS