We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, który spierał się z fiskusem o przychód od umorzenia należności.

Konkretnie chodziło o świadczenia umorzone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). A sprawa miała związek z nieszczęśliwym wypadkiem.

We wniosku o interpretację podatnik poinformował, że w wypadku został poszkodowany on sam oraz inne osoby. Podatnik podkreślił, że nie ustalono sprawcy wypadku. On zaś pozostaje pod stałą opieką medyczną, będąc częściowo sparaliżowany, ma także upośledzone funkcje psychiczne. Przyznał jednocześnie, że nie posiadał ważnej polisy OC. Dlatego UFG zaspokoił roszczenia osób pokrzywdzonych. Następnie zgodnie z przepisami zaczął domagać się ich zwrotu od podatnika.

Z wniosku wynikało jednak, że ostatecznie w związku ze złą sytuacją majątkową podatnika UFG odstąpił od dochodzenia wierzytelności. Sporządził mu jednak informację PIT-8C, traktując umorzoną kwotę jako przychód z innych źródeł.

Czytaj więcej

Umorzenie pożyczki z ZFŚS dla pracownika

Podatnik wystąpił do fiskusa z pytaniem, czy rzeczywiście umorzenie przez UFG świadczenia powoduje powstanie po jego stronie przychodu podatkowego. Sam był przekonany, że nie, bo nie otrzymał żadnych pieniędzy.

Fiskus odpowiedział, że UFG postąpił prawidłowo. Decyzja o umorzeniu dłużnikowi roszczenia wynikającego z uprzedniej wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej oznacza, że jego zobowiązanie jest zniwelowane i nie musi go spłacać. Po stronie dłużnika powstaje zatem przychód z nieodpłatnego świadczenia.

Podatnik zaskarżył interpretację, ale przegrał. Najpierw rację fiskusowi przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Sąd zgodził się, że skarżący uzyskał przysporzenie mające konkretny wymiar finansowy, a polegające na zmniejszeniu jego zobowiązań wobec funduszu.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Tak samo uznał NSA. Jak podkreślił sędzia NSA Antoni Hanusz, gdyby nie UFG skarżący, który nie dopełnił obowiązku ubezpieczeniowego, musiałby ponieść koszty. Realnie doszło też do przepływu środków.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 952/19