Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej w działalności gospodarczej zostanie rozliczona poza firmą. Jeśli pozbywamy się jej po pięciu latach od nabycia, w ogóle nie zapłacimy podatku. Inaczej rozliczamy garaż, nie jest on bowiem nieruchomością mieszkalną. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Czytaj też:

Kiedy sprzedaż firmowej nieruchomości nie jest przychodem z działalności

PIT: mieszkanie rozliczamy poza działalnością

Wystąpił o nią przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuje się usługami reklamowymi. Prowadzi księgę przychodów i rozchodów, płaci podatek liniowy. Kilkanaście lat temu kupił mieszkanie, które przeznaczył na siedzibę firmy. Wpisał je do ewidencji środków trwałych, podobnie jak nabyty razem z lokalem garaż, i amortyzował. Teraz chce przekazać nieruchomości na cele prywatne i sprzedać.

Zastanawia się, jak rozliczyć transakcję. Czy w działalności gospodarczej? Wtedy kwota od nabywcy byłaby firmowym przychodem. Czy też poza firmą? Wtedy sprzedaż nieruchomości może być w ogóle nieopodatkowana, jeśli nastąpi po pięciu latach od zakupu (licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie). Tak jest w rozpatrywanej sytuacji, od zakupu mieszkania minęło już bowiem kilkanaście lat.

Przedsiębiorca uważa, że prawidłowy jest drugi wariant. Powołuje się na art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT. Przepis ten mówi, że przychodem z działalności gospodarczej są kwoty z odpłatnego zbycia środków trwałych. Nie dotyczy to jednak sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych. Sprzedaż mieszkania nie rodzi zatem przychodu z działalności, mimo że było w niej wykorzystywane i amortyzowane.

Co na to skarbówka? Przypomniała, że o rozliczaniu nieruchomości mówi art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Wynika z niego, że sprzedaż nie skutkuje powstaniem przychodu, jeśli nastąpi po upływie pięciu lat od nabycia (licząc od końca roku, w którym ją zakupiono). Kwota uzyskana z transakcji w takiej sytuacji w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Tej zasady nie stosuje się do rozliczeń firmowych składników majątku. Z wyjątkiem właśnie nieruchomości mieszkalnych. Nawet jeśli są wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej. Kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nie będzie więc firmowym przychodem. Transakcja zostanie rozliczona na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Przedsiębiorca nie zapłaci podatku od sprzedaży mieszkania.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Inaczej będzie z garażem. Jest on odrębnym środkiem trwałym. Można go osobno sprzedać. Przychód z tego tytułu rozliczamy w działalności gospodarczej. Garaż nie stanowi nieruchomości mieszkalnej. Firmowy przychód powstanie, jeśli między pierwszym dniem miesiąca po wycofaniu garażu z działalności i dniem jego sprzedaży nie upłynęło sześć lat.

Numer interpretacji: 0114-KDIP3-1. 4011.533.2018.2.ES