Ostrzeżenie dla przedsiębiorców, którzy obdarowują swoich pracowników. Skarbówka uznała, że nie rozliczą prezentów w kosztach uzyskania przychodów. Dlaczego? Bo to darowizny, a te są z kosztów wyłączone.

Czytaj też:

Świadczenia pracownicze po wyroku TK

Prezent od pracodawcy to darowizna, obdarowany nie ma przychodu w PIT

Spójrzmy na sprawę spółki, która zajmuje się dystrybucją środków produkcji rolnej. Obchodzi 30-lecie swojej działalności. Z tej okazji zamierza obdarować pracowników kartami podarunkowymi. Uprawniają one do zakupów w określonych sklepach.

Spółka we wniosku o interpretację podkreśliła, że karty nie są dodatkową formą gratyfikacji za wykonaną pracę. Przekazywane będą niezależnie od wynagrodzenia. Chce obdarować wszystkich zatrudnionych. Wartość karty ma być jednak uzależniona od stanowiska i stażu pracy.

Darowizna nie podlega pod ustawę...

Spółka zapytała fiskusa o dwie rzeczy. Po pierwsze, czy karty są dla pracowników przychodem, który należy opodatkować. Spółka argumentowała, że jubileuszowy prezent to darowizna. Nie stanowi więc nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy i powinien być rozliczony na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. A z niej wynika, że benefity dla niespokrewnionych osób są zwolnione z podatku do 4902 zł.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Przyznał, że w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13) nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy o PIT. Jak stwierdzono w tym orzeczeniu, „gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie o podatku od spadków i darowizn".

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Wynika z tego, że karty nie są nieodpłatnym świadczeniem na rzecz pracowników. Spółka nie musi więc naliczać zatrudnionym przychodu i potrącać zaliczki na podatek (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT2-2.4011.8.2019. 4.MM).

...ale jest też wyłączona z kosztów

Okazuje się jednak, że to korzystne dla firmy i jej pracowników stanowisko w kwestii przychodu ma negatywne konsekwencje w drugiej sprawie – rozliczenia wydatków w kosztach.

Spółka twierdziła, że ma do tego prawo. Argumentowała, że w realiach gospodarki wolnorynkowej i w czasach zmniejszającej się dostępności pracowników wydatki na ich rzecz są niewątpliwie związane z działalnością firmy. Obdarowywanie prezentami przyczynia się do budowania pozytywnych relacji i tym samym stanowi uhonorowanie wkładu zatrudnionych osób w działalność spółki.

Przekłada się to na osiągane przez nią przychody. Poza tym wręczanie jubileuszowych prezentów wynika z norm zwyczajowych.

W związku z tym spółka twierdzi, że wydatki na upominki mogą być podatkowym kosztem.

Skarbówka była jednak innego zdania. Odwołała się do wydanej dzień wcześniej interpretacji w sprawie pracowniczego przychodu. Wynika z niej, że karty podarunkowe to darowizna. W konsekwencji wydatku na ich nabycie nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Tak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT. Przepis ten wyłącza z kosztów darowizny i różnego rodzaju ofiary (z pewnymi wyjątkami, które nie mają w tej sprawie zastosowania).

Reasumując, skoro przekazane pracownikom karty to darowizna, wydatku na ich zakup nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB2-1.4010. 8.2019. 3.JK).

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Beata Hudziak, doradca podatkowy, partner zarządzający w kancelarii 8Tax

Świadczenia na rzecz pracowników są podatkowym kosztem pracodawcy. Ta zasada nie budzi wątpliwości od lat. Chyba że to klasyczna darowizna. Z reguły tak nie jest, bo przecież istotą darowizny jest bezinteresowność. A pracodawca, dając zatrudnionemu prezent, chce go wynagrodzić albo zmotywować do lepszej pracy. Może się jednak zdarzyć, że upominek nie jest w żaden sposób powiązany z tym, co robi w firmie pracownik. Wtedy uznamy go za darowiznę. Taka kwalifikacja może być nawet korzystniejsza dla pracodawcy. Wprawdzie nie zaliczy wydatku do kosztów uzyskania przychodów, ale nie musi naliczać pracownikowi PIT i ZUS. Prezent, który nie jest darowizną, może być natomiast kosztem pracodawcy, ale jednocześnie jego wartość (co do zasady, bo są pewne zwolnienia) zwiększa wynagrodzenie zatrudnionego obciążone podatkiem i składkami.