Wydany we czwartek wyrok dotyczył polskiej sprawy toczącej się przez Naczelnym Sądem Administracyjnym, w której firma Budimex spiera się z fiskusem o VAT od usług budowlanych. Spór dotyczy tego, kiedy następuje wykonanie usługi budowlanej, a w związku z tym – kiedy powstaje obowiązek podatkowy.

Czytaj także: Unijny VAT w Polsce: zmiany, spory, wyłudzenia

Trybunał zwrócił uwagę na to, czy istnieje w umowie o prace budowlane istnieje formalność odbioru tych prac. Jeśli strony to uzgodniły, a – jak to stwierdził Trybunał – „formalność ta stanowi materialne zakończenie usługi i ustala ostatecznie wysokość należnego świadczenia wzajemnego" – liczy się moment dokonania tej właśnie formalności. Innymi słowy – jeśli w umowie uznano, że usługa kończy się w momencie odbioru prac – to wtedy dopiero należy się VAT od takich usług.

Wyrok ten podważa dotychczasową praktykę władz skarbowych. W ostatnich latach stosowały one interpretację ministra finansów z 2014 roku, w myśl której VAT jest wymagalny w momencie wystawienia przez firmę budowlaną faktury lub, w jej braku, po upływie terminu 30 dni od daty rzeczywistego wykonania tych prac. Owo „rzeczywiste wykonanie prac" bywało interpretowane jako zejście robotników z placu budowy. Jednak w praktyce między zakończeniem wykonywania robót a ich odbiorem upływa nawet kilka miesięcy.

Sygnatura: C-224/18