Rozwiązanie spółki cywilnej zamknie drogę odwoławczą w postępowaniu podtkowym

Rozwiązanie spółki cywilnej w toku postępowania odwoławczego nie pozwoli dalej kwestionować niekorzystnej decyzji fiskusa.

Publikacja: 09.12.2014 08:20

Pośpiech na co dzień bywa złym doradcą. Jeszcze gorszym w podatkach. Przekonali się o tym wspólnicy, którzy wnieśli odwołanie od niekorzystnej decyzji fiskusa i postanowili rozwiązać spółkę cywilną. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że taki zabieg jest podstawą do umorzenia tylko postępowania odwoławczego.

Sprawa zaczęła się od tego, że organ pierwszej instancji określił spółce cywilnej wysokość zobowiązania w VAT za styczeń 2010 r. Wspólnicy nie zgodzili się z tym rozstrzygnięciem i wnieśli od niego odwołanie. W trakcie postępowania odwoławczego zgodnie postanowili rozwiązać spółkę z końcem 2013 r.

Kiedy informacje o likwidacji dotarły do organu odwoławczego, ten postanowił umorzyć postępowanie. Zauważył, że okoliczności jednoznacznie wskazują na ustanie bytu prawnego spółki cywilnej. Od tego momentu zatem nie może do niej zostać skierowana decyzja. Postępowanie odwoławcze stało się bezprzedmiotowe. A jak podkreślił organ odwoławczy w razie bezprzedmiotowości postępowania umorzenie ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Gdy wystąpi ono w trakcie postępowania odwoławczego, organ podatkowy musi je umorzyć.

Wspólnicy nie zgadzali się z takim obrotem sprawy. Wskazywali, że wspólnicy spółki cywilnej ponoszą odpowiedzialność solidarną, subsydiarną, całym swoim majątkiem za jej zobowiązania podatkowe. W ich ocenie niespójność uregulowań procesu likwidacji spółki cywilnej na gruncie prawa podatkowego w zakresie VAT nie powinna pozbawiać możliwości weryfikacji decyzji wymiarowej w postępowaniu odwoławczym. Podkreślali, że w wyniku umorzenia postępowania odwoławczego w obrocie prawnym pozostaje decyzja wydana w postępowaniu kontrolnym, z którą się nie zgadzali od samego początku. Zostali w ten sposób pozbawieni możliwości jej kwestionowania. Uważali też, że właściwe byłoby umorzenie postępowania w całości bez ograniczenia się tylko do etapu odwoławczego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy nie podzielił tego stanowiska. Argumenty wspólników nie przekonały także sądu kasacyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że spółka cywilna została rozwiązana w toku postępowania odwoławczego. Ordynacja podatkowa nie przewiduje w tym zakresie następstwa prawnego.

– Wspólnicy sami podjęli decyzję o rozwiązaniu spółki cywilnej w trakcie postępowania odwoławczego – tłumaczył sędzia NSA Adam Bącal.

W takiej sytuacji fiskus postąpił prawidłowo, umarzając postępowanie odwoławcze. Jednocześnie przepisy nie dają w takim przypadku podstawy do umorzenia także postępowania organu pierwszej instancji.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: I FSK 94/14

Pośpiech na co dzień bywa złym doradcą. Jeszcze gorszym w podatkach. Przekonali się o tym wspólnicy, którzy wnieśli odwołanie od niekorzystnej decyzji fiskusa i postanowili rozwiązać spółkę cywilną. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że taki zabieg jest podstawą do umorzenia tylko postępowania odwoławczego.

Sprawa zaczęła się od tego, że organ pierwszej instancji określił spółce cywilnej wysokość zobowiązania w VAT za styczeń 2010 r. Wspólnicy nie zgodzili się z tym rozstrzygnięciem i wnieśli od niego odwołanie. W trakcie postępowania odwoławczego zgodnie postanowili rozwiązać spółkę z końcem 2013 r.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona