Majątek otrzymany przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej w związku z jej likwidacją jest opodatkowany

Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej musi zapłacić daninę podczas jej likwidacji, choć obowiązek ten nie wynika z przepisów.

Publikacja: 12.12.2014 07:32

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (wyrok z 6 marca 2014 r., sygn. I SA/Wr 2376/13) orzekł, że majątek otrzymany przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) w związku z jej likwidacją  jest opodatkowany. Rozstrzygnięcie to stanowi próbę załatania luki istniejącej do końca 2013 r.

Przepisy wskazują jednoznacznie, że otrzymanie majątku wskutek likwidacji spółki osobowej nie powoduje powstania przychodu u wspólnika. Dochody spółki osobowej są bowiem co do zasady rozliczane na poziomie wspólników (osób fizycznych lub prawnych) na bieżąco.

Problem się pojawił, gdy w dwóch uchwałach NSA orzekł, że akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej osiąga przychód nie na bieżąco, lecz dopiero w momencie uzyskania dywidendy. Chodzi o to, że jeśli akcjonariusz otrzyma majątek SKA nie w formie dywidendy, lecz w wyniku likwidacji, dochód ten nigdy nie będzie opodatkowany. Skarbówka kwestionuje takie podejście, a stanowisko sądów jest dotychczas niejednolite.

Wyrok WSA we Wrocławiu to przykład niekorzystnego dla podatników poglądu. Kontrowersyjnego, bo zastosowanie przez sąd wykładni systemowej i celowościowej, która prowadzi do rezultatu sprzecznego z niebudzącą wątpliwości treścią przepisu, jest niedopuszczalne, zwłaszcza na gruncie prawa podatkowego.

W uzasadnieniu wyroku sąd powołał się na konstytucyjne zasady powszechności opodatkowania oraz równości. Wydaje się jednak, że zapomniano o innych, równie ważnych regułach konstytucyjnych – że obowiązki podatkowe powinny być jasno określone w ustawach, a rolą sądów nie jest tworzenie przepisów i naprawianie błędów ustawodawcy, lecz stosowanie przepisów w brzmieniu, w jakim zostały zapisane.

Autor jest doradcą podatkowym, partnerem w kancelarii FL Tax

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność