Paweł Fałkowski

Majątek otrzymany przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej w związku z jej likwidacją jest opodatkowany

Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej musi zapłacić daninę podczas jej likwidacji, choć obowiązek ten nie wynika z przepisów.