Firmy, które dbają o pracowników, zwłaszcza tych pracujących w niestandardowych warunkach, często mają wątpliwości, czy darmowe noclegi lub posiłki dla nich nie podlegają PIT. Z orzecznictwa sądowego wynika, że część darmowych świadczeń od pracodawcy pracownik musi rozliczać z fiskusem. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w sporze o opodatkowanie pakietu dodatkowych świadczeń dla pracowników.

Praca w terenie

Kanwą sporu była interpretacja. Z wnioskiem wystąpił pracodawca – firma zajmująca się poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu naturalnego. Jej działalność wymaga mobilności pracowników i zaplecza sprzętowego. Spółka wyjaśniła, że ma specjalną bazę, która jest również miejscem pracy dla pracowników projektowych, czyli wyjeżdżających w teren na projekty. Miejsca projektów są zmienne. Spółka podkreśliła, że prace wykonywane przez pracowników projektowych nie są podróżami służbowymi. Pracownicy wykonujący pracę na różnych projektach, zlokalizowanych w różnych miejscowościach, wykonują zadania służbowe na polecenie pracodawcy, na jego rzecz i w jego interesie. W związku z takim systemem pracy firma zapewnia pracownikom noclegi, wyżywienie i transport. Zapytała, czy stanowią one dla pracowników przychody opodatkowane PIT.

Fiskus odpowiedział, że tylko zwrot kosztów dojazdu z bazy na lokalizacje projektowe i z powrotem nie stanowi przychodu. Pozostałe świadczenia, tj. noclegi, dodatki mieszkaniowe, żywieniowe oraz całodzienne wyżywienie, a także zwrot kosztów dojazdów i wydatków na przejazdy z miejsca zamieszkania do bazy to przychód ze stosunku pracy.

Spór trafił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił interpretację fiskusa, uznając, że żadne ze spornych świadczeń nie jest przychodem. To orzeczenie utrzymał NSA, ale skorygował jego uzasadnienie.

Jeśli chodzi o noclegi dla pracowników, to NSA zgodził się, że tego rodzaju świadczenia – gdy nie ma wyjazdów służbowych – wynikają z organizacji pracy i są świadczone wyłącznie w interesie pracodawcy. A jako takie nie stanowią dla pracowników przychodu. To samo dotyczy darmowych dojazdów z bazy do miejsca pracy.

Wymierne korzyści

Zdaniem NSA, gdy firma refinansuje wydatki na dojazdy do pracy, to jest przychód. Jak tłumaczył sędzia NSA Andrzej Jagiełło, w tej normalnej sytuacji, tj. stawienia się pracownika do pracy, uzyskuje on wymierną korzyść. W ocenie NSA także zapewnienie posiłku jest przysporzeniem majątkowym, bo pracownik nie ponosi wydatku. Co do zasady, jeśli pracodawca dostarcza mu posiłek w formie kateringu czy zwraca wydatki i nie ma podróży służbowej, to jest przychód. Z tym zastrzeżeniem, że jeśli chodzi o katering i zakup produktów żywnościowych dla pracowników, do opodatkowania dojdzie tylko wówczas, gdy da się je skonkretyzować, zindywidualizować. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 1132/15

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Opinia

Konrad Turzyński, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy

Pracownik nie może być zmuszony do ponoszenia kosztów zorganizowania mu pracy. Podobnie jak dla pracownika biurowego nie stanowi przychodu możliwość korzystania z biurka czy komputera, tak dla pracownika w terenie nie będzie nim zwrot kosztów dojazdu z bazy do miejsca wykonywania pracy czy noclegu. Nie jedzie on bowiem w to miejsce dla przyjemności, ale żeby wykonać konkretne obowiązki służbowe. Jeśli chodzi o zwrot kosztów wyżywienia, co do zasady NSA konsekwentnie uznaje je za przychód pracownika. Problem opodatkowania takich przypadków można jednak skutecznie wyeliminować, organizując firmowe wyżywienie w formie tzw. szwedzkiego stołu, a nie indywidualnych posiłków.