Zła kondycja finansowa kontrahenta nie wpływa na możliwość rozliczenia wydatku za nabytą od niego usługę. Wolno go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeśli jest związany z działalnością gospodarczą. Nie ma znaczenia, że kontrahent nie płaci swoich zobowiązań wobec fiskusa.

Takie wnioski można wyciągnąć z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wystąpiła o nią spółka, która prowadzi aptekę. Na działalność wynajmuje lokal od innej firmy.

Czynsz dokumentowany jest fakturą (kontrahent jest VAT-owcem). Zobowiązanie zostanie rozliczone poprzez kompensatę z wcześniej powstałymi należnościami. Oba podmioty – spółka i wystawca faktury – mają tego samego wspólnika, który posiada 100 proc. udziałów w każdym z nich.

Spółka podkreśla, że kontrahent jest w złej kondycji finansowej. Złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, ale został on oddalony. Wiadomo, że nie zapłaci podatku dochodowego ani VAT od kwot wykazanych w fakturach dokumentujących czynsz. Nie posiada bowiem zdolności finansowej do regulowania zobowiązań. A przy rozliczeniu kompensatą nie otrzyma środków pieniężnych. Czy mimo to może zaliczyć wydatki na czynsz do kosztów uzyskania przychodów? Spółka uważa, że tak, ponieważ nie ma przepisów uzależniających rozliczenie kosztu od tego, czy sprzedawca usługi płaci swoje zobowiązania podatkowe. Warunkiem jest to, aby wydatek był związany z przychodem (albo zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła przychodów), a zapłata za wynajem pomieszczenia, w którym spółka prowadzi punkt handlowy, jest.

Skarbówka nie ma nic przeciwko. Przypomniała, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą. Ich celem powinno być uzyskanie przychodu albo zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Wspomniała też o innych warunkach rozliczenia. Wydatki zaliczamy do podatkowych kosztów, jeśli zostały poniesione przez przedsiębiorcę (czyli muszą być pokryte z jego zasobów majątkowych). Powinny być definitywne, nie mogą być przedsiębiorcy w jakikolwiek sposób zwrócone. Muszą być odpowiednio udokumentowane i nie mogą znajdować się w katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Jeśli te wszystkie warunki są spełnione, czynsz za najem nieruchomości, w której prowadzona jest działalność handlowa, może być kosztem uzyskania przychodów. Nie ma znaczenia wiedza o tym, że sprzedający usługę nie rozliczy VAT ani nie opodatkuje uzyskanego przychodu CIT. Przepisy nie uzależniają bowiem możliwości zaliczenia określonego wydatku do podatkowych kosztów od dokonania tych czynności.

Istotne jest to, że ponoszone przez spółkę wydatki na czynsz najmu pomieszczenia będą bezsprzecznie związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i mają oczywisty związek z osiąganymi przychodami.

W interpretacji wspomniano też o powiązaniach między wynajmującym a najemcą. Ponieważ mają tego samego wspólnika, posiadającego po 100 proc. udziałów, skarbówka może zbadać, czy postanowienia umowy najmu odpowiadają warunkom rynkowym. Mówi o tym art. 11 ustawy o CIT.

numer interpretacji: 0111-KDIB2-1.4010. 132.2017.2.BJ